Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hallitus on päättänyt 1.1.2023 voimaantulevista
työttömyysturvan muutoksista. Huomioithan, että lakimuutoksia ei kuitenkaan ole
vielä hyväksytty eduskunnassa. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun lakimuutokset
etenevät ja saamme niistä lisätietoa.

Työssäoloehdon euroistaminen

Lakimuutoksen myötä työttömän päivärahaoikeus määräytyisi
jatkossa kuukausikohtaisen tulorajaehdon perusteella. Nykyään työssäoloehdon
täyttyminen tutkitaan tehtyjen työtuntien perusteella. Työssäoloehto täyttyy,
kun työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa (esimerkiksi psykologit,
varhaiskasvatuksen opettajat, tutkijat, informaatikot, kouluttajat) tai jos
kyse on opetustyöstä oppilaitoksessa, vähintään 8 tuntia viikossa.

Jatkossa työssäoloehdon kertymistä tarkasteltaisiin
kuukausikohtaisten tulojen perusteella. Työssäoloehtoa voisi kerryttää myös 0,5
kuukauden jaksoissa.

Työnhakuvelvoite omaehtoisia opiskeluja suorittaville

Pohjoismainen työnhakumalli tulee voimaan 2.5.2022. Malliin
kuuluu uusia työnhakuun liittyviä velvoitteita. Nykyään työnhakuvelvoitteet
eivät koske työttömyysetuudella omaehtoisia opiskeluja suorittavia henkilöitä.
Hallitus on päättänyt kumota kyseiset poikkeukset siten, että työnhakuvelvoite
koskee myös omaehtoisia opintoja suorittavia. Uudet velvoitteet eivät
kuitenkaan koskisi omaehtoisia opiskelijoita, joilta puuttuu ammatilliset
valmiudet.

Hallitus on päättänyt kyseisten muutosten voimaantulosta
vuoden 2023 alusta alkaen.

Tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta luovutaan

Lakimuutoksen myötä tekijänoikeuskorvaukset eivät olisi enää
soviteltavaa tuloa ansiopäivärahassa. Tekijänoikeuskorvaukset eivät siis enää
vähentäisi ansiopäivärahan määrää. Nykyään tekijänoikeuskorvaukset sovitellaan
ansiopäivärahaa maksettaessa.

Muutoksia palkkatukeen

Hallitus päätti, että palkkatukilainsäädännön uudistuksen
yhteydessä palkkatuen käyttöä rajoitettaisiin. Jatkossa 100 prosenttista
palkkatuen käyttöä rajoitettaisiin suurimpien taloudellista toimintaa
harjoittavien työnantajien osalta. Muutos toisi myös uusia, pienempiä
työnantajia palkkatuen piiriin.

Voit lukea asiasta lisätietoa valtioneuvoston verkkosivuilta