Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lain, jonka mukaan 5 päivän
omavastuun ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa.  Jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla
1.1.2022-28.02.2022, voidaan omavastuun ajalta maksaa päivärahaa. Jos omavastuupäivien
laskeminen on alkanut vuoden 2021 puolella, ei omavastuun ajalta ole oikeutta päivärahaan.  Väliaikainen lakimuutos koskee myös yritystulojen
sovittelua. Yritystoiminnan tulot voidaan sovitella yrittäjän oman ilmoituksen perusteella, jos viimeksi verotuksessa vahvistettua tietoa ei voida käyttää tulojen muuttumisen vuoksi.

Muutokset tulevat voimaan takautuvalle ajalle. Kassa huolehtii
takautuvasta maksusta automaattisesti, jos sinulle on jo ehditty asettaa
omavastuuaika tammikuulle. Erillistä pyyntöä ei tarvitse tehdä kassalle.

Toinen väliaikainen lakimuutos koskee yrittäjien oikeutta Kelan
työmarkkinatukeen, kun yritystoiminnan tulot ovat laskeneet koronaepidemian
takia.