Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Uusi vuosi voi tuoda muutoksia työsuhteisiin koronaepidemian edelleen jyllätessä Suomessa. Joissain kunnissa kevätkauden aloitus siirtyy myöhemmäksi esimerkiksi kansalaisopistojen osalta. Toisissa kunnissa taas siirrytään etäopetukseen kevään ensimmäisten viikkojen ajaksi. Työsuhteen tuntimäärät voivat nousta keväällä muutenkin, jos keväällä alkaa uusia kursseja tai vaihtoehtoisesti tuntimäärät voivat laskea kurssien peruuntuessa. Kuinka näissä tilanteissa tulee toimia? 

Työsuhteen alku viivästyy joulutauon jälkeen.  Jos joulutauko pitenee, miten ilmoitan tästä kassalle? 

Useimmiten kyseessä on lomautukseen rinnastettava tilanne, jos työsuhteesi on koko ajan voimassa. Toimita kassalle hakemuksen liitteenä työnantajan antama vapaamuotoinen todistus, josta ilmenee seuraavat asiat: 

  • mikä on työsuhteessa tapahtunut muutos? 

  • mistä alkaen muutos on voimassa? 

  • mistä muutokset työsuhteessa johtuvat? 

  • mikä on viikkotyöaika muutospäivästä lähtien? 

Huomioithan, että työnhaun pitää olla voimassa koko lomautukseen rinnasteisen ajan ja myös sen jälkeen, mikäli kyse on osa-aikatyöstä.  Tämä on ehdoton edellytys, että päivärahaa voidaan maksaa. 

Työsuhteeni päättyi joulukuussa ja uuden työsuhteen alku viivästyy nyt vuonna 2022?

Jos työsuhteesi aloituspäivä muuttuu, toimita kassalle korjattu työsopimus.  

Työsopimuksesta pitää käydä ilmi työsuhteen uusi kesto. Muistathan pitää työnhakusi voimassa uuden työsuhteen alkuun asti, jos uusi työ on kokoaikatyö. Osa-aikatyön alkaessa, työnhaku pidetään voimassa myös työsuhteen aikana, jos haluat hakea soviteltua päivärahaa. 

Siirtyvätkö tuntisi etäopetukseen joko kokonaan tai osittain?  

Siirtyminen etäopetukseen ei aiheuta muutosta hakemiseen, jos kaikki tunnit siirtyvät etäopetukseen. Jos taas osa kursseista peruuntuu ja osa toteutuu, toimita päivitetty kurssisuunnitelma kassalle.  

Työsuhde on voimassa koko lukuvuoden. Työsuhteen tuntimäärä vähenee tai lisääntyy tammikuussa, miten toimia? 

Mikäli työtunnit vähenevät ns. normaalista syystä, eli kurssille ei ole ilmoittautunut tarpeeksi henkilöitä, riittää kassalle päivitetty kurssisuunnitelma kevään tunneista. Muutosta työtunneissa tarkastellaan muutoshetkestä eteenpäin.   

Jos sinulle tehdään uusi tai korjattu työsopimus, koska alkaa kokonaan uusi kurssi, toimita tästä kopio kassalle. Jos taas sinulle tehdään keväälle uusi työsopimus, toimita korjattu työsopimus kassalle.

Eikö kurssit toteudu, koska osallistujamäärä jää pieneksi?  

Jos kurssi peruuntuu keväältä, ilmoita kassalle mitkä kurssit ovat peruuntuneet. Toimita kassalle päivitetty kurssisuunnitelma kevään tunneista. Kurssisuunnitelma tarvitaan liitteeksi aina, jos työaikaasi tarkistetaan suuntaan tai toiseen. 


Alun perin osa-aikaiseksi tarkoitettu työsuhde voi muuttua kokoaikaiseksi ja toisinpäin. On tärkeää ilmoittaa muutoksista kursseissa kassalle. Kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.  Jos taas työaika vähentyy kokoaikatyöstä enintään 80 % alan enimmäistyöajasta, on työnhaku muistettava laittaa voimaan, jos haluat hakea työttömyysetuutta. 

Koska tilanteet voivat olla hyvin tapauskohtaisia, saatetaan joissain tapauksissa tarvita myös muita lisäselvityksiä muuttuneeseen työsuhteeseen liittyen.