Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Alla on
tietoa, kuinka voit toimia, jos sinulla on työttömyysjakso tai palkanmaksun
keskeytys joulunaikaan. Työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys
ansiopäivärahaoikeudelle. On siis tärkeää muistaa ilmoittautua työttömäksi
työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä/lomautukseen rinnasteisena päivänä.

Päättyykö
työsuhteesi joulun alla ja alkaako uusi työsuhde tammikuussa?

Jos
kokoaikainen työsuhteesi päättyy joulun alla ja uusi työsuhde alkaa
tammikuussa, toimita ansiopäivärahahakemus, kun työttömyyttä on takana
vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa (esim. jos työttömyys alkaa 9.12.2021,
voit toimittaa hakemuksen aikaisintaan 26.12.2021). Tarvittaessa pyydämme
hakemusta lisää hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos työttömyysaikasi kestää alle kaksi
viikkoa, toimita hakemus kerralla koko työttömyysajalta.

Jos päättyvä
työsuhde on ollut osa-aikainen ja olet hakenut ansiopäivärahaa työsuhteen
ajalta, toimita hakemus normaalin hakurytmisi mukaisesti. Mikäli aloitat
tammikuussa uuden työn, toimita kyseisen työn työsopimus.

Onko
työsuhteessasi palkanmaksun keskeytys?

Jos
työsopimukseen on kirjattu työsopimusta tehtäessä palkattomat lomajaksot (ns.
lomautukseen rinnasteiset ajat), voi sinulla olla oikeus ansiopäivärahaan
palkattomalta lomajaksolta.

Mikäli
työsuhteesi on osa-aikainen ja olet hakenut soviteltua ansiopäivärahaa
työsuhteen ajalta, toimita hakemus normaalin hakurytmin mukaisesti, vaikka
hakujakso sisältäisi palkattoman lomajakson. Edellytysten täyttyessä
ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna koko hakujaksolta, eli hakujaksolla
maksettu ansiotulo sovitellaan normaalisti maksupäivän mukaisesti koko
hakujaksolle.

Mikäli
työsuhteesi on kokoaikainen, voit toimittaa ansiopäivärahahakemuksen, kun
lomautukseen rinnasteista aikaa on kulunut vähintään kaksi täyttä
kalenteriviikkoa. Tarvittaessa pyydämme hakemusta lisää hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Toimita
hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta, jossa lomautukseen rinnasteiset
ajat on mainittu.

Mitä
liitteitä ja selvityksiä tarvitaan?

Tarvittavat
liitteet selviävät usein vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä, joten on
mahdoton sanoa ennakkoon, mitä kaikkia liitteitä hakemuksen käsittelemiseksi
tarvitaan.  Yleisimmin hakemuksen käsittelemiseksi tarvirtaan työsopimus. Jos et ole
hakenut työsuhteen ajalta soviteltua ansiopäivärahaa ja sinulle on maksettu tuntipalkkaa tehtyjen tuntien perusteella, tarvitaan myös
viikkotuntiselvitys. Löydät viikkotuntiselvityslomakkeen kotisivuiltamme
kohdasta Ohjeet ja tuki -> Lomakkeet.

Löydät
listauksen muista yleisimmistä tarvittavista liitteistä kotisivuiltamme kohdasta Ansiopäivärahan hakeminen

Oletko
epävarma etuusoikeudestasi?

Jos et ole
varma, onko sinulla oikeutta ansiopäivärahaan palkanmaksun keskeytyksen tai
työttömyysjakson ajalta, suosittelemme toimittamaan meille hakemuksen
ansiopäivärahaoikeuden tarkistamiseksi. Tällöin myös työnhaku kannattaa laittaa
voimaan, sillä työnhaun voimassaolo on ehdoton edellytys
ansiopäivärahaoikeudelle.

Muista
yleisistä ansiopäivärahaoikeuden edellytyksistä voit lukea kotisivuiltamme kohdasta Oikeus ansiopäivärahaan