Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Osa väliaikaisista lakimuutoksista on päättymässä 30.11.21.
Suojaosa on 300 euroa kuukauden hakujaksolle 01.12.21 lähtien ja 279 euroa neljän
viikon hakujaksolla. Jos hakujakso alkaa viimeistään 30.11.21, on 500 euron
suojaosa vielä voimassa. Jos hakujakso alkaa 01.12.21 tai jälkeen, käytämme 300
euron suojaosaa kuukauden hakujaksolla (suojaosa on 279 euroa 4 kalenteriviikon
jaksolla).

Toinen päättyvä lakimuutos on liikkuvuusavustuksen ehtojen
palautuminen ennalleen.  Väliaikaisen
lain mukaan, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa kokoaikatyöhön, jos
edestakainen työmatka on vähintään 2 tuntia. Tämä on voimassa, jos työsuhde
alkaa viimeistään 30.11.21. Joulukuun alusta lähtien työmatkaedellytys
kokoaikatyön kohdalla on taas 3 tuntia.

Kolmas päättyvä lakimuutos on yritystoiminnan tulojen
huomioiminen omalla ilmoituksella. Yrittäjä on voinut ilmoittaa muuttuneet
tulot kassalle, jos yritystoiminnan tulot ovat muuttuneet koronaepidemian
seurauksena. Joulukuun alusta lukien käytämme viimeksi vahvistettua
verotuspäätöstä yritystoiminnan tulojen huomioinnissa.

Muita muutoksia

TE-toimisto ei tutki lomautettujen päätoimista opiskelua
31.12.21 asti. Myös yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen päättyy 30.11.21.

Jatkuvat lakimuutokset 31.12.2022 asti

Erityinen sovittelujakso ei ole käytössä 31.12.22 asti ja
laskennallista muuntoa ei tehdä tuloihin tällä ajalla. Erityinen sovittelujakso
tarkoittaa, että sovittelujaksoa voidaan lyhentää eräissä tilanteissa. Tällöin
myös tulot muutetaan vastaamaan kuukauden tuloja. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että sovittelujakso on aina 4 viikkoa tai kuukausi.

Ennakkomaksua voidaan käyttää
enintään 6 kuukaudelta, jos hakemuksen käsittely viivästyy huomattavasti.

Nämä muutokset odottavat vielä lopullista
vahvistusta.