Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Kela on vahvistanut vuoden 2022 kansaneläkeindeksin
pisteluvut. Kansalaisindeksin perusteella etuuksia korotetaan vuonna 2,1 %.
Tämä vaikuttaa myös kassan maksamiin etuuksiin. Peruspäiväraha nousee ensi vuonna
34,50 euroon päivässä. Myös lapsikorotus nousee yhden lapsen kohdalla 5,41
euroon, 2 lapsen kohdalla 7,95 euroon ja kolmesta lapsesta maksetaan 10,25
euroa.

Kun peruspäiväraha nousee, vaikuttaa tämä myös
ansiopäivärahaan. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta.
Perusosa on peruspäivärahan suuruinen ja ansio-osa lasketaan työttömyyttä
edeltävistä tuloista. Perusosan muutos vaikuttaa myös ansio-osan laskennassa
käytettävään taitekohtaan, joka nousee 3277,50 euroon. Korotus tulee voimaan
01.01.2022.

Ansiopäivärahan suuruuteen vaikuttaa myös TyEL-vähennys (4,34
% vuonna 2021). Vahvistamme vuoden 2022 TyEL-vähennyksen määrän myöhemmin.