Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hallituksen esityksen mukaan, erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista
työtuloa ei sovelleta vuoden 2022 loppuun asti. Tämän lisäksi ennakkomaksumenettelyä
on päätetty jatkaa. Kassa voi maksaa tarpeen vaatiessa 6 kuukaudelta hakemuksen
perusteella.

Työttömyysturvan suojaosan korotus 500 euroon on päättymässä
30.11.21. Samoin liikkuvuusavustuksen lyhennetty työmatkaedellytys päättyy tämänhetkisen
lainsäädännön mukaan 30.11.21. Yrittäjän oikeus saada työmarkkinatukea on myös
päättymässä 30.11.21.

Tiedotamme kotisivuilla, kun hallituksen esitys on
hyväksytty.