Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Artikkelisarjamme kolmas osa sisältää vastauksia kysymyksiin, joita meiltä kysytään usein jäsenpalvelussamme.

Olen sijaisena kaksi päivää. Tarvitseeko minun toimittaa kassalle työsopimus/virkamääräys?

Lähtökohtaisesti emme tarvitse työsopimusta tai virkamääräystä lyhyestä enintään kaksi viikkoa kestävästä sijaisuudestasi. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja, koska ansiopäivärahaan ei ole oikeutta esimerkiksi silloin, jos sinulla on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö.

Huomioithan, että osa-aikatyön työsopimus tulee aina toimittaa kassalle.

Olen kevytyrittäjä eli laskutan työni laskutuspalvelun kautta. Miten toimin?

Toimita meille hakemuksesi liitteenä tilityslaskelma tai palkkalaskelma työstäsi. Tulosi huomioidaan lähtökohtaisesti palkkion maksupäivän mukaiselle haku- ja sovittelujaksolle. Laskutuspalvelun kautta työskentely on työttömyysturvassa yritystoimintaa. Ilmoita laskutuspalvelun kautta toimimisesta TE-toimistoon, joka antaa yrittäjyydestäsi lausunnon meille.  TE-toimisto arvioi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden. Päätoiminen yrittäjä ei voi saada ansiopäivärahaa. Lue lisää yritystulojen vaikutuksesta päivärahaan –> Yritystulojen vaikutus

Milloin hakemukseni käsitellään?

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jotta voimme taata tasapuolisen kohtelun kaikille hakijoille. Ajankohtainen käsittelytilanne on kotisivujemme etusivulla ja päivitämme tilanteen päivittäin. Voit myös itse seurata hakemuksen vaiheita Openetin kautta. Kuukauden vaihteet ovat yleensä kiireistä aikaa käsittelyssä, koska hakemuksia tulee silloin paljon meille.

Minulla on voimassa oleva työsuhde ja sairaspäivärahaoikeuteni Kelasta on päättymässä. Olen edelleen työkyvytön. Voinko hakea ansiopäivärahaa kassasta?

Voit laittaa meille hakemuksen, jos olet saanut enimmäisajan eli 300 päivää Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty eläkelaitoksessa. Ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä on myös se, että työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykyäsi vastaavaa työtä.

Liitä hakemukseesi mukaan:

– Työnantajan todistus siitä, ettei työnantajalla ole tarjota sinulle työkykyäsi vastaavaa työtä

– Tieto Kelan sairauspäivärahan päättymisestä (Kelan päätös)

– Tieto työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireilläolosta sekä eläkepäätöksestä (myönteinen/kielteinen) sen saatuasi

– Voimassa oleva lääkärintodistus

– Palkkatiedot viimeiseltä 26 viikolta ennen työttömyyttäsi eli ajalta, jolloin olet saanut täyttä (100%) palkkaa

Lisäksi tarvitsemme TE-toimistosta lausunnon (0F5). Pyydä TE-toimistoa toimittamaan lausunto meille Opettajien työttömyyskassaan.

Kuinka paljon minulla on päiviä laskurissa jäljellä? Mikä on enimmäiskestoni?

Päivärahaa voidaan maksaa joko 300, 400 tai 500 päivältä. Jos sinulla on työhistoriaa enintään 3 vuotta, päivärahan enimmäisaika on 300 päivää. Jos sinulla on työhistoriaa yli 3 vuotta, päivärahan enimmäisaika on 400 päivää.  Jos työssoloehtosi täyttyy, kun olet jo täyttänyt 58 vuotta, on enimmäiskestosi 500 päivää. Enimmäisaika nollaantuu, kun työssäoloehto täyttyy uudestaan.

Kun sinulle maksetaan täyttä päivärahaa, kuluu 5 päivää viikossa päivärahan enimmäiskeston laskurista. Kuukaudessa maksettavia päiviä on arkipäivien määrästä riippuen 20-23 päivää. Vain arkipäiviltä maksetaan päivärahaa. Jos sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, päivät kuluvat laskurista hitaammin. Voit itse tarkistaa kuinka paljon päiviä on kertynyt enimmäiskeston laskuriin. Löydät tiedot Openetistä kohdasta Päätökset –> Maksettujen päivien määrä.