Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Mistä päivästä kokoaikatyö alkaa?

Kokoaikatyö
alkaa siitä päivästä, josta lukien saat kokoaikatyöhösi perustuvaa palkkaa.
Tämän vuoksi saatamme pyytää kokoaikatyön aloittaneelta jäseneltämme kopiota
työsopimuksesta/virkamääräyksestä, sillä tästä asiakirjasta ilmenee, mikä on
työ- tai virkasuhteen ensimmäinen päivä ja siten myös se päivä, josta alkaen
saat palkkaa. Tämä koskee erityisesti opetustyön alkamista oppilaitoksessa.
Ilmoita hakemuksessa, milloin kokoaikatyösi alkaa (palkanmaksu alkaa).

Esimerkki:

SS aloittaa
työn luokanopettajana. Hänen ensimmäinen työpäivänsä on 11.8., mutta palkka
maksetaan jo 1.8. alkaen. SS:llä ei ole oikeutta päivärahaan ajalta 1.–10.8.

Jos olet
epävarma, milloin palkanmaksu alkaa, tarkista asia työsopimuksestasi /
virkamääräyksestäsi tai työnantajaltasi. Hakemuksen voi täyttää kokoaikatyön
alkuun asti.  Voit muokata Openetissä hakujaksoa kohdasta ” tiedot
haettavalta ajalta”–> Muokkaa.
Hakemus ohjaa täyttämään myös kohdan
Haet alle normaalin hakurytmisi pituista jaksoa”
. Valitse yli 2 viikkoa
kestävä kokoaikatyö.

Osa-aikatyön aloittaminen

Jos aloitat
osa-aikatyön elokuussa, voit hakea normaaliin tapaan joko 4 viikon tai kuukauden
jaksoissa. Toimita hakemuksen yhteydessä kopio työsopimuksestasi
/virkamääräyksestä.  Osa-aikatyön alkaessa, kassa voi muuttaa hakurytmiä
tarvittaessa tilanteeseesi sopivammaksi.

Pidä
työnhakusi voimassa TE-toimistossa. Tämä on ehdoton edellytys, että päivärahaa
voidaan maksaa sinulle. Suosittelemme pitämään työnhaun voimassa myös silloin,
jos työsuhteen osa- tai kokoaikaisuudesta on epävarmuutta tai jos tilanne voi
muuttua. Näin vältät mahdolliset etuudenmenetykset.