Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Kassa ei voi antaa ennakkopäätöstä
oikeudesta ansiopäivärahaan

Kaukomatkoilta palaavien lintujen liverrys on
kääntänyt katseet kohti tulevaa kesää. Tämä on näkynyt jäsenpalvelussamme
huolena siitä, onko lukuvuoden päättyessä mahdollista saada ansiopäivärahaa
kassasta. Olenkohan oikeutettu ansiopäivärahaan kesällä?

Ymmärrämme jäsentemme huolen ja toiveen saada
varmistus oikeudesta etukäteen. Työttömyyskassalla ei kuitenkaan ole
mahdollisuutta antaa ennakkopäätöstä oikeudestasi ansiopäivärahaan. Oikeus
ansiopäivärahaan voidaan ratkaista vasta hakemuksesi, sen liitteiden ja Työ- ja
elinkeinotoimiston työvoimapoliittisen lausunnon perusteella.

Tilanteet päivärahan saamisen suhteen ovat täysin
yksilöllisiä. Vaikka oikeus ansiopäivärahaan näyttäisi olevan, saattaa arvio
herkästi muuttua hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenevien yksityiskohtien
myötä. Etukäteisesti voimme antaa ainoastaan yleisiä suuntaviivoja ansiopäivärahan
edellytyksiä koskien.

Täyttäisinköhän ansiopäivärahan saamiseksi
asetetut edellytykset?

Sinulla voi olla oikeus
ansiopäivärahaan, jos olet työttömyyskassan jäsenenä ollessasi täyttänyt
työssäoloehdon. Myös muiden etuuden saamisen yleisten edellytysten pitää toki
täyttyä. Työttömyysturva on sillä tavoin vastikkeellista, että sinun tulee olla
työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Tästä
seuraa, että työttömyyden alkaessa rekisteröidytään työttömäksi työnhakijaksi
TE-toimistoon, jotta ansiopäivärahaoikeus voi syntyä.

Työssäoloehto täyttyy,
kun olet ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana
vähintään 26 viikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika on kunakin
kalenteriviikkona vähintään 18 tuntia viikossa. Opetusalalla (= opetustyö
oppilaitoksessa) työajan on oltava vähintään puolet kyseisen kysymyksessä
olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä.
Yleensä tämä minimituntiraja on 8 tuntia viikossa. Työssäoloehtoon voidaan
lukea vain työttömyyskassan jäsenyysaikana tehty työ.

Työssäoloehto voi täyttyä
useammasta työjaksosta (myös lyhyistä sijaisuuksista) ja sitä kerryttää muukin
palkkatyö kuin oman alasi työ. Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä
yhdenjaksoisesti, mutta jos olet ollut poissa työmarkkinoiden käytettävistä
ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, tulee työssäoloa kerryttää tämän
jälkeen uudelleen eli jo kertynyt työssäolo nollautuu.

Etuuden saajan on siis
oltava työtön työnhakija. Pääsääntöisesti yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta
ei voi saada ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahaa voi kuitenkin saada myös
kokoaikaisen työsuhteen voimassa ollessa lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan
tilanteen ajalta. Lomautukseen rinnastettavat tilanteet ovat opetusalalla
tuntiopettajilla melko tavallisia johtuen pääosin oppilaitosten
toiminta-ajoista. Näitä ovat esimerkiksi opistojen loma-ajat, jolloin
työnantajalla ei ole tarjota työtä eikä se maksa palkkaa. Tällainen palkaton
aika on oltava kirjattuna työsopimukseen, jotta kyse olisi lomautukseen
rinnastettavasta ajasta.

Ensimmäinen hakemus
työttömyyden alkaessa

Ansiopäivärahaa haetaan
jälkikäteen. Openetti-palvelumme on kätevä tapa hakea päivärahaa sähköisesti.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen voit lähettää kassalle vähintään kahden täyden
kalenteriviikon työttömyyden jälkeen siten, että hakemuksen viimeinen päivä on
sunnuntai. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan joko neljän täyden
kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa.

Muista ilmoittautua
työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisestä työttömyyspäivästä
alkaen! Voimassa oleva kokoaikatyön haku on ehdoton edellytys ansiopäivärahan
maksamiselle.

Ansiopäivärahan askelmerkit

Tarkista vielä
kotisivuiltamme Ansiopäiväraha-osiosta ansiopäivärahan askelmerkit: 1.
Ilmoittautuminen TE-toimistoon, 2. hakemuksen lähettäminen, 3. hakemuksen
käsittely.

Lisätietoja
ansiopäivärahasta ja sen hakemisesta löydät kotisivuiltamme. Katso esimerkiksi
kohdat:

– Ansiopäiväraha
-> Oikeus ansiopäivärahaan -> Ansiopäivärahan edellytykset

 – Ansiopäiväraha
-> Ansiopäivärahan hakeminen (sisältää hakuohjeen ja listauksen yleisimmin
tarvittavista liitteistä)

 – Ohjeet ja tuki -> Openetti-ohjeet
-> Openetti-ohjeistamme löydät tukea teknisempiin hakemuksen täyttöä ja
Openetin toimintaa koskeviin kysymyksiin.