Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Etuuksista toimitettava ennakonpidätys

Ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus
ovat veronalaista tuloa.  Verottaja
toimittaa kassalle 1.2. alkaen jäsentemme palkan mukaiset ennakonpidätystiedot.
Kotiin saamaasi verokorttia ei tarvitse toimittaa kassalle.

Voit hankkia erillisen muutosverokortin etuutta
varten. Jos etuutta varten annettua verokorttia ei ole käytettävissä,
noudatetaan ennakonpidätyksen toimittamisessa Verohallinnon määräyksiä palkkaa
varten annetun verokortin käyttämisestä etuuden ennakonpidätykseen.
Palkkaverokortilla pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka veroprosentti
kortissa olisikin tätä pienempi.

Miksi Openetissä näkyvät verotiedot ovat
erilaiset kuin palkkaverokortissani?

Vuonna 2021 Verohallinto on muuttanut toimintatapaansa
työttömyyskassoille ja muille etuuksien maksajille ilmoitettavien verotietojen
suhteen. Nykyään, jos henkilöllä ei ole voimassa olevaa verokorttia etuutta
varten, ilmoittaa Verottaja palkkaveron tiedot suoraan 25 %:n ennakonpidätyksen
mukaan. Aiemmin tiedot on toimitettu verokorttia vastaavin luvuin, mutta verotus
on joka tapauksessa toimitettu palkkaverokortilla aina 25 %:n mukaan.

Vuosiraja on kassalle ilmoitettu siten, että Verohallinto
on lähettänyt työttömyyskassalle arvion ansiosidonnaisen päivärahasi
tulorajasta. Arvio perustuu verokortillasi näkyvään arvioon palkan määrästä,
josta ansiosidonnainen päiväraha on yleisimmin noin 60 prosenttia.

Muutosverokortti etuutta varten

Voit halutessasi tilata uuden etuutta varten olevan
muutosverokortin, jolloin vero pidätetään siinä olevien prosenttien mukaisesti.
Etuutta varten olevan muutosverokortin saat tilattua Verohallinnon sähköisessä
OmaVero-palvelussa. Valitse palvelussa etuuden maksajaksi ”Opettajien Tk”,
jolloin verokortin tiedot tulevat automaattisesti kassalle, yleensä
aikaisintaan seuraavana työpäivänä. Uutta verokorttia noudatetaan seuraavasta
maksuerästä lähtien sen saavuttua meille.

Lisätietoja Verohallinnolta

Tämä uusi verotietojen siirrossa tapahtunut käytäntö
on Verohallinnon toimintatapa, josta ja muista verotukseen liittyvistä asioista
saat tarvittaessa lisätietoja: www.vero.fi.