Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hakujaksolla on työtunteja osa-aikatyöstä

Hakijalla on osa-aikatyö. Hän haluaa hakea päivärahaa
seuraavalta hakujaksolta.

1)  
Paina Hae ansiopäivärahaa Openetin etusivulta.

2)   Tarkista tiedot
haettavalta ajalta hakujakso-kohta —> Muuta hakujaksoa tarvittaessa.

3)   Hakujakson ajalla olen ollut pääasiassa:
valitaan Työtön. Valitse tämä, vaikka hakujaksolla on lisäksi työtä.

4)   Lisäksi olen ollut (voit valita useampia):
valitse Työssä–> Aukeaa ruutu Työnantajat. Erittele työnantajat omille riveilleen.

5)   Paina jatka.

6)   Kalenteriosio aukeaa ruudulle. Mukana on myös
edellisessä kohdassa määrittelemäsi työnantaja. Ilmoita työpäivät ja tunnit
työntekopäivien kohdalle.

7)   Paina jatka.

8)   Hakemus
ohjaa seuraavan kohtaan–> Palkanmaksupäivä. Kerro, onko haettavalla jaksolla palkanmaksupäivää tai jos
olet ilmoittanut työtunteja, ilmoita ainakin arvio niihin liittyvästä
palkanmaksupäivästä.

9)     
Allekirjoita ja lähetä

Jos olet epävarma, täytitkö oikein hakemuksen, voit mennä
hakemusarkistoon ja avata juuri lähettämäsi hakemuksen. Hakemuksen tietoja ei
voi enää muuttaa, kun hakemus on jo lähetetty. Voit aina laittaa
viestit-toiminnolla lisätietoja, jos jotain jäi puuttumaan. Hakemuksen voi myös
täyttää kokonaan uudestaan, jos huomaat isoja puutteita lähettämässäsi
hakemuksessa.

Hakujaksolla työtön, ilman työtunteja

1)   Valitse Hae ansiopäivärahaa

 

2)   Tarkista tiedot haettavalta ajalta—> Muuta
hakujaksoa (jos tarpeen). Paina Muokkaa, jos hakujaksoa pitää muokata.

3)     
Hakujakson ajalla olen ollut pääasiassa:
valitaan Työtön.

4)     
Paina jatka

 

5)     
 Kalenteriosio
avautuu. Jos olet ollut kokonaan työtön, kalenteriosioon on merkitty joka
päivälle työtön.

 

6)   Paina
jatka.

7)   Hakemus ohjaa kohtaan Palkanmaksupäivä–> Vastaa kysymykseen.
Katso hakukatko-ohje tarvittaessa*

 

8)   Allekirjoita ja hyväksy

* Hakemus ohjaa kohtaan”
selvitys hakukatkon ajalta”, jos kassalla ei ole tiedossa toimintaasi ennen
hakemusta. Järjestelmä ei anna lähettää hakemusta ilman selvitystä väliin
jääneeltä ajalta, jos ennen hakujaksoa ei ole aukotonta hakuhistoriaa. Jos
järjestelmä kysyy syytä hakukatkoon, pitää hakukatko selvittää kassalle tai
vaihtoehtoisesti täyttää hakemus tuolta ajalta.