Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ansiopäivärahan lisäpäivät tarkoittavat sitä, että tietyin edellytyksin ikääntyneet
työnhakijat voivat saada ansiopäivärahaa myös normaalin ansiopäivärahakauden enimmäisajan
täyttymisen jälkeen aina sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hakija täyttää
65 vuotta tai jää vanhuuseläkkeelle. Mahdollisuus ansiopäivärahan lisäpäiviin
on esimerkiksi tälläkin hetkellä porrastettu syntymävuoden mukaan.

Hallitus on
linjannut lisäpäiväoikeuden poistumisesta asteittain vuodesta 2023 alkaen. Muutos
ei kuitenkaan koske niitä, jotka ovat jo lisäpäivillä. Käytännössä vuonna 1963
syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota muutokset koskevat. Asteittainen
poistuminen toteutetaan siten, että lisäpäiväoikeuden edellyttämä alaikäraja
nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja
lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Lisäpäiväoikeuden muutoksista tiedotettiin osana hallituksen
työllistämistoimia joulukuussa 2020.

Lisäpäivien poistamisen vastapainoksi hallitus linjasi
parannuksista 55-vuotiaiden työllistymistä tukeviin toimiin. Katso lisätietoa
hallituksen toimista yli 55-vuotiaiden työllisyyden osalta valtioneuvoston sivuilta.

Linjausten
voimaantulo edellyttää, että linjausten pohjalta annetaan hallituksen esitys,
joka käsitellään ja hyväksytään eduskunnassa.