Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Työttömyysturvalakiin on tehty useita määräaikaisia muutoksia koronavirusepidemian takia ja voimassaoloaikoja on pidennetty vuoden loppuun. Alle on koottu kaikki työttömyysturvan väliaikaiset muutokset voimassaoloineen.

TYÖSSÄOLOEHTO 13 VIIKKOA

Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon
täyttymiseen voi riittää 13 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä
työttömyyskassan jäsenyysaikana.

13 viikon työssäolo- ja jäsenyysehtoa voidaan soveltaa
palkansaajaan, jos

–  normaali 26 viikon
työssäoloehto ei täyty,

–  hänelle on kertynyt
vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä
ajalta,

–  hänen päivärahan
enimmäismaksuaikansa ei ole kesken ja

 – ansiopäivärahan
maksaminen alkaa 16.3. – 31.12.2020.

Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon
työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on
luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Peruspäivärahalta ansiopäivärahalle siirtyvät
lisättiin muutoksen piiriin myöhemmin.

Yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenellä työssäoloehto voi
puolestaan kertyä jo 26 viikon työskentelyllä ja jäsenyydellä.

Määräaikaista työttömyysturvalain muutosta lyhyemmän
työssäoloehdon osalta sovelletaan, jos ansiopäivärahan maksaminen alkaa 16.3. –
31.12.2020.

OMAVASTUUAJALTA MAKSETAAN ETUUTTA

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä omavastuuajan pituus on viisi
(5) arkipäivää, kun se normaalisti on viittä työtöntä päivää vastaava aika.
Omavastuuaikaan voidaan laskea kaikki sellaiset päivät, joilta voidaan maksaa
työttömyysetuutta.

Omavastuuajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon
päivärahan hakijalla on oikeus (soviteltua tai täyttä).

Määräaikainen muutos koskee kaikkia työttömyysetuuden
hakijoita, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 16.3.-31.12.2020.

ENIMMÄISAIKA EI KULU KENELLÄKÄÄN

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu
missään tilanteessa (koskee myös työttömiä). Enimmäisaika ei kerry ajalla
1.7.-31.12.2020.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu
lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020
tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.

SOVITELLUSSA PÄIVÄRAHASSA MUUTOKSIA SEKÄ TULOJEN
HUOMIOIMISESSA ETTÄ SUOJAOSAN MÄÄRÄSSÄ

Erityisen sovittelujakson tilanteita ja sen mukaisia
laskennallisia työtuloja koskevia säädöksiä ei sovelleta ajalla 11.5. – 31.3.2021
alkavaan päivärahan hakujaksoon. Ansaittua työtuloa ei siten muunneta
laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa tilanteissa, joissa hakujakso
sisältää aikaa, jolta päivärahaoikeutta ei ole. Sovittelujakso on aina joko 4
kalenteriviikkoa tai kuukausi. Tuloina huomioidaan sovittelujakson aikana
maksetut päivärahaan soviteltavat tulot.

Yritystoiminnan tulot voidaan huomioida etuudenhakijan oman
ilmoituksen mukaisesti, jos tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Koskee
hakujaksoa, joka alkaa viimeistään 31.3.2021.

Sovitellun päivärahan suojaosa nousee 500 euroon aiemmasta
300 eurosta kuukaudessa. Suojaosa on 465 euroa neljän kalenteriviikon jaksolla.
Korkeampaa suojaosaa käytetään maksettaessa ansiopäivärahaa hakujaksolta, joka
alkaa ajalla 1.6. – 31.3.2021.

ENNAKKOMAKSU MAHDOLLISTAA TYÖTTÖMYYSETUUDEN MAKSAMISEN ILMAN
PÄÄTÖSTÄ ENINTÄÄN KUUDEN KUUKAUDEN AJALTA

Työttömyysetuutta voidaan maksaa yhteensä enintään 6
kuukaudelta ilman päätöstä ns. ennakkomaksuna. Kassa voi käyttää ennakkomaksua,
jos käsittelyajat uhkaavat venyä kohtuuttomiksi.

LIIKKUVUUSAVUSTUKSEN SAAMISEN EDELLYTYKSET KEVENTYVÄT

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee
lakimuutoksen myötä 2 tuntiin aiemmasta 3 tunnista. Lyhyempää työmatkan kestoa
sovelletaan myös, jos muutat vastaavalta etäisyydeltä työn takia. Muutos koskee
vain kokoaikaisen työn vastaanottamista, koska osa-aikaisessa työssä raja on jo
aiemmin ollut 2 tuntia. Lyhyempi 2 tunnin työmatkaedellytys on voimassa lain
voimaantulosta – 31.3.2021 alkaneisiin työsuhteisiin.

YRITTÄJÄLLE
TYÖMARKKINATUKEA

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea Kelasta, kun
yritystoiminnan tulo on laskenut koronapandemian vuoksi. Muutos on voimassa
ajalla 16.3.-31.12.2020.