Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on vahvistanut lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan
suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia
jatketaan maaliskuun loppuun asti.

Lakimuutosehdotuksen
mukaan 500 euron suojaosa on voimassa, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.03.
2021. Jos hakujakso alkaa 1.4.2021 tai sen jälkeen, suojaosa on 300 euroa.

Liikkuvuusavustusta
voi lakimuutosehdotuksen mukaan saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan
perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.03.2021.

Muita
jatkettavia lakimuutoksia ovat: erityisestä sovittelujaksosta ja
laskennallisesta palkasta luopuminen, ennakkomaksun mahdollisuus ja
yritystoiminnan tulojen sovittelu hakijan oman ilmoituksen perusteella.

Osa väliaikaisista muutoksista päättyy
vuodenvaihteessa.