Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna 0,4 %
kansaneläkeindeksin perusteella. Tämä vaikuttaa peruspäivärahaan ja sitä kautta
myös ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Vuonna 2021 peruspäivärahan määrää korotetaan nykyisestä
33,66 eurosta päivässä 33,78 euroon päivässä. Lapsikorotukset yhdestä lapsesta
5,30 euroon, kahdesta lapsesta 7,78 euroon ja vähintään kolmesta lapsesta 10,03
euroon. Tämä korotus tulee voimaan 1.1.2021.

Ansiopäivärahan suuruutta määriteltäessä palkkaan tehdään
lakisääteinen TyEL-vähennys. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.
Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys nousee ensi
vuonna 4,14 %:sta 4,34 %:iin. Prosenttivähennys vaikuttaa päivärahaan silloin,
kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2021 ansaitun palkan
perusteella.

Voit katsoa Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta
vuoden 2021 päivärahataulukon.