Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on vahvistanut lakimuutoksen, jolla jatketaan
työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia vuoden loppuun asti.

Väliaikaiset lakimuutokset koskevat työttömyysturvan määräaikaisia
poikkeuksia, joiden päättymispäivä on aiemmin ollut 31.10.2020. Näitä
poikkeuksia ovat:

–      500 euron
suojaosa on voimassa, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos hakujakso
alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, suojaosa on 300 euroa.

–      Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli
2 tunnin työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020.

–      Erityisestä sovittelujaksosta ja
laskennallisesta palkasta luovutaan. Koskee hakujaksoa, joka alkaa viimeistään
31.12.2020.

–      Yritystulot sovitellaan hakijan oman ilmoituksen
perusteella, jos yritystuloissa on tapahtunut muutos koronapandemian vuoksi.
Koskee hakujaksoa, joka alkaa viimeistään 31.12.2020.

–      Ennakkomaksun maksaminen. Kassa voi käyttää
ennakkomaksua, jos käsittelyajat pitkittyvät kohtuuttomasti.

Lisäksi muiden työttömyysturvaan tehtyjen väliaikaisten
muutosten voimassaoloa jatkettiin kesällä vuoden 2020 loppuun saakka. Näitä
ovat muun muassa enimmäisajan kulumisen keskeytys vuoden loppuun asti ja
ansiopäivärahan myöntäminen lyhimmillään 13 kalenteriviikon jälkeen.