Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku
Päivärahan tasoon tulee korotus 1.1.2020 alkaen. Peruspäivärahan määrä on 33,66 euroa/päivä. Lisäksi päivärahan prosenttivähennys pienenee. Prosenttivähennys on 1.1.2020 alkaen 4,14% ja se tulee vaikuttamaan päivärahaan silloin kun päivärahan määrä lasketaan osittain tai kokonaan vuonna 2020 ansaitun palkan perusteella.
Lapsikorotukset nousevat seuraavasti: korotus 1 lapsesta on 5,28 euroa, 2 lapsesta 7,76 euroa ja 3 lapsesta 10 euroa.
Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Muutos vaikuttaa kuitenkin vasta kahden vuoden kuluttua vuonna 2022, jolloin vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät 61 vuotta.