Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku
Kassa saa palkka- ja työsuhdetietoja tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat palkka- ja työsuhdetiedot saadaan jatkossa ensisijaisesti tulorekisteristä. Kassalle ei enää lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa hakemuksen liitteenä palkkatietoja. Suosittelemme kuitenkin vielä alkuvuonna lähettämään palkkalaskelmat tai palkkatodistuksen hakemuksen liitteenä,  jotta hakemusten käsittely ei viivästyisi uuteen toimintatapaan siirryttäessä.
Työnantaja voi valita ilmoittaako se tulotietoja tulorekisteriin suppeasti vai laajasti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa sitä, että palkkatiedot on ilmoitettu rekisteriin ilman erittelyjä. Laaja ilmoitustapa tarkoittaa sitä, että palkka voidaan eritellä palkanosittain tarkemmalla tasolla. Työnantaja voi lisäksi ilmoittaa rekisteriin vapaaehtoisia tietoja (esimerkiksi poissaoloista tai palkan ansaintajaksoista).
Lisätietoja asiasta.
Jos hakemuksen käsittelyä varten oleellisia tietoja palkoista tai työsuhteista puuttuu tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja palkanlaskijalta tai hakijalta. Työnantajan valitsema ilmoitustapa voi siis vaikuttaa hakemuksen käsittelyaikaan.
Ansiopäivärahan hakemuslomakkeet tulevat uudistumaan alkuvuodesta tulorekisterin käyttöönoton myötä.