Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Jos työskentelet perheyrityksessä em. tavoin ilman omistusosuutta yrityksestä ja ilman määräysvaltaa, katsotaan sinut 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajaksi. Aiemmin sinut on katsottu yrittäjäksi, vaikka sinulla ei ole ollut omistusta yrityksestä. 

Yrittäjäkassaan kuuluneen yrittäjän perheenjäsenen kannattaa siis siirtyä palkansaajakassaan 1.7.2019 lukien. Jos olet kuulunut yrittäjäkassaan, voit tuoda siellä kokonaan täyttyneen työssäoloehdon nk. jälkisuojan perusteella mukanasi palkansaajakassaan. Edellytyksenä on, että liityt uuteen kassaan yhden (1) kuukauden sisällä siitä, kun olet eronnut entisestä kassastasi.

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto on kuitenkin pidempi kuin muilla palkansaajilla. Työssäoloehto on 52 viikkoa palkansaajakassan jäsenenä viimeisen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Lisäksi edellytyksenä on, että sinulla ei ole työssäoloehdon täyttyessä ollut omistusta eikä määräysvaltaa yrityksessä edelliseen 12 kuukauteen. 

Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia yleisiä säännöksiä, jolloin pääsääntö on, että työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen 52 viikon työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voida yhdistää.