Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan.

Liikkuvuusavustuksen muutokset 1.1.2018 alkaen:

  • liikkuvuusavustuksessa aiemmin ollut osa-aikatyön vähimmäistuntimäärä 18 h/viikko poistuu eli liikkuvuusavustusta voidaan maksaa useampiin osa-aikaisiin työsuhteisiin
  • liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alkavan työhön liittyvän koulutuksen perusteella, jos muut edellytykset täyttyvät
  • liikkuvuusavustukseen voidaan maksaa 1.1.2018 alkaen myös lapsikorotus 
  • liikkuvuusavustusta voidaan maksaa korotettuna (korotusosa 4,74 € päivässä vuoden 2017 tasossa), jos työpaikka tai siihen liittyvä koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltäneestä asuinpaikasta
  • liikkuvuusavustusta voi 1.1.2018 alkaen hakea kolmen kuukauden kuluessa työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkamisesta
Muutoksia sovelletaan liikkuvuusavustukseen, joka myönnetään aikaisintaan 1.1.2018 alkavan työsuhteen tai koulutuksen perusteella. 

Yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät muutokset 1.1.2018 alkaen:
  • työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden ajalta yritystoiminnan alkamisesta
  • jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden kuluttua päätoimiseksi, etuusoikeus päättyy siitä hetkestä alkaen
  • jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden kuluttua sivutoimiseksi, etuusoikeus jatkuu edelleen ja yritystoiminnan tulot huomioidaan maksettaessa soviteltua päivärahaa

Päivitämme lakimuutoksista johtuvat muutokset kotisivujemme teksteihin 15.1.2018 mennessä.