Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Helsingin Sanomat on kirjoittanut yritystoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaan. Artikkelissa on keskitytty ns. työvoimapoliittisen arvioinnin puoleen eli TE-toimiston tekemään arviointiin yritystoiminnan työllistävyydestä. Miten yritystoiminnan työvoimapoliittinen arviointi eroaa palkansaaja-asemassa tehdyn työn arvioinnista ja miten tämä vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen?

Kun työttömyys alkaa mutta sivutyö jatkuu? 

Jos sivutyötä on tehty yrittäjänä, TE-toimisto tutkii, miten palkkatyön rinnalla harjoittamasi yritystoiminta vaikuttaa mahdollisuuteen ottaa vastaan uutta palkkatyötä. Riittävän pitkä rinnakkainen historia kokoaikaisessa palkkatyössä ja yrittäjänä tarkoittaa yleensä sitä, että yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi. Tällöin ansiopäiväraha voidaan maksaa yritystoiminnan tulolla soviteltuna. Liian lyhyt rinnakkainen historia voi johtaa siihen, että yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, jolloin ansiopäivärahaa ei makseta. Vaikka kokoaikainen palkkatyö olisi päättynyt. Lausunnon antaminen TE-toimistosta vie aikaa, koska kyse on yksilöllisesti tutkittavasta tilanteesta. 

Jos sivutyötä on tehty palkansaajana, kyse on pääsääntöisesti ilmoitusasiasta työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, eikä TE-toimisto tutki tilannetta tarkemmin. Me kassassa tarkistamme tilanteen sivutyösi työsopimuksen/virkamääräyksen perusteella, mutta hakemuksesi käsittely ei odota työvoimapoliittisen lausunnon saamista TE-toimistosta. 

Jos työllistyt työttömyyden alkamisen jälkeen? 

Jos työllistyt yrittäjänä, TE-toimisto tutkii, miten aloittamasi yritystoiminta vaikuttaa mahdollisuuteen ottaa vastaan palkkatyötä. Kun edellä mainittu rinnakkainen historia palkkatyön kanssa puuttuu, yritystoiminta voidaan katsoa päätoimiseksi, vaikka siitä ei vielä – tai ehkä koskaan – syntyisi tuloa. Lausunnon antaminen TE-toimistosta vie aikaa, koska kyse on yksilöllisesti tutkittavasta tilanteesta. 

Jos työllistyt palkansaajaksi, kyse on pääsääntöisesti ilmoitusasiasta ja TE-toimisto perustaa lausunnon omaan ilmoitukseesi. Työllistävyyttä ei siis tutkita tarkemmin. Jos työsi on osa-aikaista, voit saada meiltä soviteltua päivärahaa. Jälleen me kassassa tarkistamme tilanteen työsopimuksesi/virkamääräyksesi perusteella, mutta hakemuksesi käsittely ei odota työvoimapoliittisen lausunnon saamista TE-toimistosta. 

Hyödytkö sovitellun ansiopäivärahan ns. suojaosasta? 

Soviteltuun päivärahaan säädettiin vuoden 2014 alusta lukien ns. suojaosa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että enintään 300 euron bruttotulo kuukaudessa ei vaikuta kuukauden päivärahajaksolla lainkaan ansiopäivärahan maksamiseen. 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä koske sinua, jos työllistyt yrittäjänä. Jos työllistyt yrittäjänä, ja TE-toimisto katsoo että työllistyt päätoimisena yrittäjänä toistaiseksi, et saa lainkaan ansiopäivärahaa vaikka tulosi olisivat jatkuvasti enintään 300 euroa kuukaudessa. 

Jos työllistyt palkansaajana, saat ansiopäivärahasi täytenä, jos tulosi on enintään 300 euroa kuukaudessa. Paitsi jos työaikaasi ei pystytä valvomaan tai kyseessä on kokoaikainen työ provisiopalkalla. Mutta tämä on toisen kirjoituksen aihe. 

Mikä auttaisi?

TEM:n toimeksiannosta työskennelleet selvityshenkilöt ehdottivat, että yritystoiminnan työllistävyyttä arvioitaisiin ensimmäisen kerran vasta kun sitä on kestänyt 4 kuukautta. Ehdotuksiin sisältyy myös monia muita esityksiä palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistämisen haasteiden ratkaisua varten. Lisätietoa selvityshenkilöiden ehdotuksista löydät päivityksestämme joulukuun lopulta. 

Lisätietoa osittaisesta työllistymisestä ja sovitellusta päivärahasta löydät kotisivuiltamme kohdasta ”Työllistytkö osittain?”. Lisätietoa yritystoiminnan vaikutusten arvioinnista saat omasta TE-toimistostasi.