Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on päättänyt työttömyysturvalain kolmannen muutospaketin käsittelyn. Seuraavat lakiin tulevat muutokset koskevat työ- ja elinkeinotoimiston ratkaisuvaltaan kuuluvia päivärahan saannin ehtoja. Lisätietoja muutoksista saatkin omasta työ- ja elinkeinotoimistostasi. 

  1. Työssäkäyntialue määritellään jatkossa pelkästään matkaan kuluvana aikana, ei maantieteellisesti. Jos kyse on esimerkiksi tarjotusta kokoaikatyöstä, edestakaiseen työmatkaan pitää olla valmis käyttämään yhteensä keskimäärin 3 tuntia päivässä, osa-aikatyöhön 2 tuntia. 
  2. Velvollisuus käyttää omaa autoa tai käytössään olevaa perheen autoa työmatkoihin laajenee. Muutos vaikuttaa siihen, millaiseksi 1. kohdassa tarkoitettu työmatkaan kuluva aika muodostuu. 
  3. Uusi korvaukseton määräaika eli karenssi, kestoltaan 90 päivää, jos henkilö kieltäytyy varmasta työpaikasta (esimerkiksi työsopimuksen allekirjoittamisesta kieltäytyminen tai henkilö ei saavu työpaikalle ensimmäisenä työpäivänä). 
  4. Kokoaikatyö pitää ottaa vastaan korvauksettoman määräajan eli karenssin uhalla, vaikka työstä saatava palkka olisi pienempi kuin henkilön ansiopäiväraha. Korvauksettoman määräajan kesto riippuu työn kestosta ja siitä, olisiko kyseessä ollut ns. varma työpaikka (30, 60 tai 90 päivää). 
  5. Jatkossa korvauksettoman määräajan eli karenssin uhalla on osallistuttava kaikkiin työ- ja elinkeinotoimiston osoittamiin palveluihin, joissa on kyse työvoimaviranomaisen hankkimasta tai ostamasta palvelusta ja palvelun tavoitteena on työllistymisedellytysten parantaminen. Näissä uusissa palveluissa voi olla kyse esimerkiksi ammatinvalinta- tai uraohjauksesta. 
  6. Palkkatuen ja starttirahan määrä pienenee, starttirahan kausi lyhenee ja niiden rahoitukseen voidaan käyttää peruspäivärahaa.