Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 209/2016 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta täysin hallituksen esityksen mukaisena. Tästä johtuen lakiin tulee 1.1.2017 seuraavat muutokset, joista kerromme myös sen, miten muutokset käsityksemme mukaan vaikuttavat ansiopäivärahan saantiin.

Huomioithan myös aiemman tiedotteemme 17.11.2016, jossa kerromme erityisesti ansiopäivärahan kestoon ja määrän tulevista muutoksista (hallituksen esitys 113/2016). 

Uusi etuus, liikkuvuusavustus

Alamme maksaa jäsenillemme uutta etuutta, liikkuvuusavustusta. Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta löydät tiedotteestamme 2.12.2016 ja täältä

Työssäoloehto ja päivärahan määrä

  1. Palkkatuettua työtä ei enää hyväksytä kokonaan ansiopäivärahan saannin edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon, vaan pääsääntöisesti vain 75 % työsuhteen työviikoista otetaan mukaan työssäoloehtoon. Jos kunnalla on kuitenkin ollut velvoite työllistää henkilö, palkkatuettu työ edelleen kerryttää jokaiselta viikoltaan työssäoloehtoa. Palkkatuettuun työhön meneminen ei ole jäsenillämme kovin yleistä, joten muutos ei ole kokonaisuudessaan merkittävä jäsentemme kannalta, mutta yksittäiselle jäsenelle muutos voi olla merkittävä työssäoloehdon täyttämisen ja ansiopäivärahan saannin kannalta.
    Muutos koskee tilanteita, joissa palkkatuettu työ alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. 
  2. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei heikennä ansiopäivärahaa, jos työpaikalla on tehty ns. selviytymissopimus, ja palkan alentuminen perustuu tähän sopimukseen. Päiväraha perustuu näissä tilanteissa palkan alentamista edeltävään normaaliin palkkaan. 

Yritystoiminta ja soviteltu päiväraha

Yritystoiminta ja siitä saatu tulo ja näiden vaikutus ansiopäivärahaoikeuteen on puhuttanut paljon kuluneen vuoden aikana. Nyt soviteltua päivärahaa koskevia säännöksiä muutetaan eräissä yritystoiminnassa työllistymisen tilanteissa. Tavoitteena on vähentää yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää ansiopäivärahan menettämisen riskiä tai riskin pelkoa ja näin kannustaa myös yritystoiminnan aloittamiseen. 

Jatkossa enintään 2 viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan tulo sovitellaan. Päivärahaa ei siis hylätä yksittäisiltä yritystoiminnan päiviltä. Jos yritystoiminta kestää päätoimisena yli 2 viikkoa, päiväraha hylätään työllistymisen ajalta, mutta tällaiselta jaksolta ansaittu yritystoiminnan tulo ei vaikuta päivärahan määrään yritystoiminnan päätyttyä. 

Tämä muutos ei ilmeisesti merkittävästi vaikuttaisi Opettajien Työttömyyskassan jäsenten tilanteeseen, sillä jäsenillämme yleisin yritystoiminnan arvio on sivutoimisuus, jolloin soviteltua päivärahaa voidaan muutoinkin jo nyt maksaa.

Muutos koskee yritystoiminnan jaksoa, joka alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Erityisesti omaehtoista opiskelua koskevat muutokset

Kuten tiedotteessamme 17.11.2016 kerroimme, omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan välittömästi 1.1.2017 alkaen. 

Lisäksi kulukorvaus (9 tai 18 euroa päivässä) poistetaan omaehtoisesti ansiopäivärahalla opiskelevilta. Tämä muutos koskee kuitenkin vasta niitä jäseniämme, joilla omaehtoiseen opiskeluun perustuva ansiopäivärahaoikeus alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. 

Muita muutoksia hallituksen esityksestä 209/2016