Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eilen torstaina 20.10.2016 eduskunnalle annettiin työttömyysturvalain muuttamista koskeva hallituksen esitys, jolla tavoitellaan nopeampaa työn vastaanottamista ja työttömyysjaksojen lyhentämistä. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä muun muassa tiukentamalla työttömien velvollisuutta hakea ja vastaanottaa tarjottua työtä ja velvollisuutta osallistua tarjottuihin työllistymisedellytyksiä parantaviin toimenpiteisiin myös silloin, jos toimenpiteestä ei olla sovittu hänen työllistymissuunnitelmassaan. Uhkana on työttömyysetuuden menettäminen määräajalta.

Esitykseen sisältyy myös työttömyysturvalain muutos, joka velvoittaa nykyistä laajemmin ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Jatkossa päivärahan saajan pitäisi ottaa vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, josta saatava palkka on pienempi kuin hänen saamansa ansiopäiväraha. Tällaisesta työstä kieltäytyminen voisi johtaa ansiopäivärahan menettämiseen määräajalta. 

Lisätietoa esityksestä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta. Koko esityksen löydät eduskunnan verkkosivuilta kohdasta uusimmat hallituksen esitykset (esityksen numero on 210/2016).