Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eilen torstaina 20.10.2016 eduskunnalle annettiin työttömyysturvalain muuttamista koskeva hallituksen esitys, jossa ehdotetaan, että työttömyysturvaa voitaisiin käyttää jatkossa työttömän starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tavoitteena on lisätä määrärahojen käytön joustavuutta, turvata palvelujen saatavuus sekä lisätä alueellista liikkuvuutta. Mukana esityksessä on myös kannustimia toimeksiantosuhteisen työn tekemiseen, sillä esityksessä ehdotetaan, että enintään 2 viikkoa kestävä toimeksiantosuhteinen työ ei voisi estää päivärahan maksamista, vaan tulo soviteltaisiin yhteen ansiopäivärahan kanssa.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus nykyistä tiiviimmästä yhteydenpidosta työttömän työnhakijan ja TE-toimiston välillä. Tämä toteutettaisiin määräaikaishaastatteluilla.

Lisätietoa esityksestä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta. Koko esityksen löydät eduskunnan verkkosivuilta kohdasta uusimmat hallituksen esitykset (esityksen numero on 209/2016).