Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Eduskunnassa on jo käsittelyssä hallituksen esitys numero
113/2016, jossa muun muassa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa ja pidennetään
omavastuuaikaa. Tästä olemme kertoneet tiedotteessamme 30.6.2016.

Yrittäjyys- ja työllisyyspaketista puolestaan löytyy ainakin
seuraavat työttömyysturvaa koskevat kirjaukset:

Itsensä työllistäjien työttömyysturvaa kehitetään, ja tätä
varten 14.12.2016 mennessä valmistuvat itsensä työllistäjien työttömyysturvan
kehittämistä koskevat selvityshenkilöiden ehdotukset.

Kannustinloukkuja puretaan.
Esimerkiksi velvollisuutta ottaa työtä vastaan tiukennetaan ja alueellista
liikkuvuutta lisätään. Työttömillä olisi myös aiempaa tiukempi velvollisuus
osallistua kaikkiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Työttömyysturvalain
muuttamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viimeistään
lokakuussa 2016. Säännösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017
alussa. Tarkemmin näistä muutoksista pystymme kertomaan kun hallituksen
esityksen sisällöstä on varmuus.

Edelleen
työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan siten, että niitä voitaisiin käyttää
liikkuvuusavustukseen, starttirahaan ja palkkatukeen. Näin työtön voisi käyttää
työttömyysetuutta toimeentulon sijaan edistämään työllistymistä. Asiaa koskeva
hallituksen esitys annetaan eduskunnalle lokakuussa 2016. Säännösmuutosten on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

Näistä
yrittäjyys- ja työllisyyspaketin hankkeista löytyy lisätietoa TEM:n 12.4.
julkaisemasta tiedotteesta http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-yrittajyyspaketti-ja-tyollisyyspaketti-tukevat-kasvua

Kuten ennenkin, tiedotamme vielä avoimena olevista asioista
heti, kun saamme tarkempaa lisätietoa asiasta, yleensä silloin kun hallituksen
esitys on annettu eduskunnalle. Avoimena on tässä vaiheessa ainakin se,
millaisia muutoksia budjettiriihessä käsitellystä työllisyyspaketista
ansioturvaan mahdollisesti vielä tulisi.