Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta,
ansio-osasta ja mahdollisista lapsikorotuksista.
Perusosan
määrä on sama kuin peruspäivärahan. Perusosan määrä tarkistetaan vuosittain
kansaneläkeindeksin perusteella.

Perusosan määrän muuttuminen vaikuttaa myös ansio-osaan. Ansio-osa on 45
% päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos henkilön palkka ylittää
taitekohdan, ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 % päiväpalkan ja perusosan
erotuksesta. Taitekohta lasketaan kertomalla perusosa luvulla 95.

Etuuksien alentuminen johtuu siitä, että kansaneläkeindeksi on negatiivisen inflaation vuoksi painunut miinukselle. Muutoksen
vaikutus kuukausitasolla on esimerkkituloilla seuraava:

Jos
palkkataso ennen työttömyyttä on ollut 2 500 euroa kuukaudessa, päivärahan
määrä vuonna 2016 on 1,5 euroa kuukaudessa vähemmän kuin vuonna 2015.
3 000 euron palkkatasolla erotus on -4,3 euroa kuukaudessa. Muutos tehdään
päivärahan määrään automaattisesti, eikä siitä anneta päätöstä, jollei
jäsenemme sitä kirjallisesti pyydä.