Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Verohallinto julkaisi uuden päätöksen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 27.11.2015. Päätös tulee voimaan 1.1.2016.

Ennakonpidätys uuden ohjeen mukaan 1.1.2016 alkaen Ennakonpidätys ennen ohjemuutosta
Etuudensaaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin. Vero pidätetään muutosverokortin mukaan. Vero pidätetään muutosverokortin mukaan.
Etuudensaaja ei toimita työttömyyskassaan verokorttia. Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Vero pidätetään kuitenkin vähintään 25 %:n suuruisena. Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Ennakonpidätysprosenttia
korotetaan ansiopäivärahaa
maksettaessa 2-4 %-yksikköä. Tämän lisäksi vero pidätetään vähintään 20 %:n suuruisena. Vuorottelukorvausta maksettaessa ennakonpidätysprosenttia
lasketaan 3 %-yksikköä.

Etuudensaaja toimittaa kassaan palkkaa varten annetun muutosverokortin.
Vero pidätetään muutosverokortin mukaan, kuitenkin vähintään 25 %:n suuruisena. Muutosverokortin mukaista ennakonpidätysprosenttia
korotetaan ansiopäivärahaa
maksettaessa 2-4 %-yksikköä. Tämän lisäksi vero pidätetään vähintään 20 %:n suuruisena. Vuorottelukorvausta maksettaessa ennakonpidätysprosenttia
lasketaan 3 %-yksikköä.