Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Kuukausipalkkainen osa-aikatyö

Jos teet osa-aikatyötä, jossa työaika vaihtelee viikoittain/kursseittain, mutta saat kiinteää kuukausipalkkaa lukukauden/lukuvuoden/sijaisuuden keston ajan, älä ilmoita hakemuksessa todellisia tekemiäsi työtunteja. Ilmoita joka kalenteriviikolle se tuntimäärä, johon kuukausipalkkasi perustuu. Voit ilmoittaa kaikki työtunnit sunnuntain kohdalle. Kirjoita hakemuksen lisätietoja -kohtaan tieto tästä palkan perusteena olevasta viikkotuntimäärästä. Jos olet tehnyt ylityötä omalle työnantajallenne, ilmoita ylityötunnit niiden päivien kohdalle, jolloin työ on tehty. Muista täyttää palkan perusteena oleva työaika myös loma-ajoille, jos saat lomajaksoiltakin palkkaa. 

Tuntipalkkainen osa-aikatyö

Jos työaikasi vaihtelee viikoittain/kursseittain ja kuukausittain maksettava palkka vaihtelee tehtyjen tuntien mukaan, ilmoita hakemuksessa jokaisen työpäivän kohdalla ne tunnit, jotka todellisuudessa olet tehnyt. 

Kuukausipalkkaisen ja tuntipalkkaisen työn tekeminen rinnakkain

Jos sinulla on kaksi tai useampi työ ja joiden palkanmaksun peruste on erilainen eri töissä, ilmoita hakemuksessa kuukausipalkkaisen työn perusteena olevat viikkotunnit sunnuntain kohdalle. Kirjoita hakemuksen lisätietoja -kohtaan tieto tästä palkan perusteena olevasta viikkotuntimäärästä. Jos olet tehnyt toisen opettajan sijaisuuksia työnantajallesi, ilmoita ylityötunnit/sijaisuustunnit niiden päivien kohdalla, joina työtä on tehty. Ilmoita lisäksi jokaisen muun työpäivän kohdalle ne tunnit, jotka olet todellisuudessa tehnyt ja joista saat palkan tuntien määrän mukaan. 

Miksi työtunnit on ilmoitettava? 

Työstä saatava palkka on soviteltava yhteen ansiopäivärahan kanssa siinä jaksossa, jossa työ on tehty. Palkkaa ja ansiopäivärahaa ei siis sovitella yhteen maksukuukauden mukaan. Tämän vuoksi, kiinteää kuukausipalkkaa saavia lukuun ottamatta, hakemukseen on aina täytettävä työtunnit sen mukaan kuin työtä on tehty. Päivärahan maksua varten työttömyyskassa tarvitsee myös palkkatiedot. Lähetä hakemuksen liitteenä joko kopio palkkalaskelmasta tai palkanlaskijan/muun työnantajan edustajan kirjallinen ilmoitus siitä, paljonko palkkaa tullaan työstä maksamaan. 

Lisätietoa: Sovitellun päivärahan hakeminen