Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys korotettaisiin nykyisestä 16 vuodesta 20 vuoteen.  Vielä vuonna 2014 riitti, että työhistoriaa on 10 vuotta.

Vapaan enimmäiskesto lyhennettäisiin nykyisestä 360 päivästä 180 kalenteripäivään.

Vuorotteluvapaata ei enää jatkossa voisi jaksottaa, vaan koko suunniteltu vapaa olisi pidettävä yhdenjaksoisesti.

Korvaustasossa korkeammasta korvaustasosta luovuttaisiin, ja jatkossa vuorottelukorvauksen taso olisi 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta kaikilla vuorottelijoilla.

Toteutuessaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2016.

Miten muutokset tulisivat voimaan käytännössä?

Hallituksen esityksessä ehdotetaan seuraavaa voimaantulosäännöstä.

31.12.2015 mennessä alkaneisiin vuorotteluvapaisiin sovellettaisiin nykyistä lakia, joka mahdollistaa vuorotteluvapaan jaksottamisen ja jossa vapaan kesto on enintään 360 päivää. Työhistoriaksi riittää 16 vuotta. Jos työhistoriaa on vähintään 25 vuotta, korvaustaso voisi olla 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Lisäksi, jos vuorotteluvapaasopimus on tehty ennen lain voimaantuloa eli viimeistään 31.12.2015 ja jos vapaa alkaa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2016, vapaaseen sovellettaisiin edellä kuvattuja vanhoja säännöksiä. Sekä sopimuksen tekohetkeä että vapaan alkamisajankohtaa koskevien ehtojen on molempien täytyttävä.