Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Muutoksen perusteella, jos työttömyyskassan jäsenen työssäoloehto
täyttyy uudelleen hänen täytettyä 58 vuotta, työttömyyspäivärahan perusteena
olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos ansiopäiväraha pienenisi. Jos uusien
tulotietojen perusteella laskettu palkka ja päiväraha ovat aiemmin määrättyä
suurempia, uudelleenlaskenta tehdään.

Käytännössä muutos turvaa jäsenemme päivärahan tasoa
tilanteessa, jossa hän tekee osa-aikatyötä tai ottaa vastaan aiempaa
pienipalkkaisemman kokoaikatyön.

Lakimuutosta sovelletaan, jos 58 vuotta täyttäneen
työssäoloehto täyttyy uudelleen 1.8.2015 tai sen jälkeen.

Jo aiemminkin henkilöillä, jotka 57 vuotta täytettyään
työllistetään kunnan järjestämään työhön julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyn työllistämisvelvoitteen perusteella,
on ollut vastaava suoja päivärahan tasolle. Tämä säännös pysyy edelleen
voimassa.