Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Vuorotteluvapaamuutokset eduskuntaan   

Vuorotteluvapaan ehdot tiukentuvat

Alla oleva tiedoteteksti julkaistiin, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaan ja vuorottelukorvauksen saannin ehtojen tiukentamisesta. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutosehdotukset sellaisinaan. Eduskunnan vastauksen käsittely on kesken, mutta muutoksia esitykseen ei siis tietojemme mukaan ole tulossa, ja työttömyyskassan käsityksen mukaan muutokset tulevat voimaan alla kuvatun kaltaisina. 8.7.2014 Marjaana Maisonlahti, kassanjohtaja

***********************

Hallitus antoi 10.4.2014 eduskunnalle lakiehdotuksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Muutoksia esitetään sekä siihen, kuka voi jäädä vuorotteluvapaalle, että siihen, kuka voidaan palkata vuorottelijalle sijaiseksi. Vuorottelukorvauksen tasoon ei esitetä muutoksia. Muutostan on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Eduskunnassa nyt käsiteltävän olevassa esityksessä ehdotetaan, että jatkossa vapaalle voisi päästä vasta 16 vuoden työhistorian jälkeen, kun nykyisin työhistoriavaatimus on 10 vuotta. Vuorotteluvapaalle jäävälle asetettaisiin myös yläikäraja, joka on tällä hetkellä 60 vuotta. Ikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön, eikä vapaalta siis voisi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Yläikäraja ei kuitenkaan koskisi ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy ehdotuksen mukaan olla työttömänä yhdenjakoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyyden kesto laskettaisiin sen perusteella, miten sijaiseksi ajateltu henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Edellä kuvattu muuttuva työttömyyttä koskeva vaatimus ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Heillä riittäisi edelleen yhden päivän työttömyys ennen sijaisuuden alkamista. Yhden päivän työttömyys riittäisi myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Mistä alkaen muutoksia sovellettaisiin?

Lakimuutokset eivät koskisi sijaista evätkä vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jos työntekijä on tehnyt sopimuksen vuorotteluvapaasta viimeistään 31.8.2014 ja aloittaa vapaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Molempien ehtojen olisi siis täytyttävä, jotta nyt voimassa olevia säännöksiä voitaisiin soveltaa.

Jos sopimus tehdään 1.9.2014 tai sen jälkeen, sovellettaisiin muuttuneita ehtoja. Lisäksi, vaikka sopimus olisi tehty viimeistään 31.8.2014, muuttuneita ehtoja sovellettaisiin, jos vapaa alkaisi vasta 1.1.2015 tai sen jälkeen.

Huomioitavaa

Lakimuutokset sisältävän hallituksen esityksen käsittely on nyt alkamassa eduskunnassa. Lopullinen muutosten sisältö tiedetään kun eduskuntakäsittely päättyy. Tämä koskee myös sitä, mistä alkaen muutoksia sovellettaisiin. Tiedotamme muutoksista jälleen eduskuntakäsittelyn päättyessä.

Marjaana Maisonlahti
Kassanjohtaja

Lähde: TEM tiedote 066/2014 ja hallituksen esitys HE 36/2014