Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

TYJ:n tiedote / liittyminen opiskeluaikana   

Hanki
työttömyyden aikainen ansioturva jo opintojen aikana

Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan määrä perustuu työttömyyttä edeltäneisiin palkkatuloihin.

Jos kuulut työttömyyskassaan ja olet työskennellyt jäsenyysaikanasi riittävän ajan, sinulle maksetaan työttömänä ansiopäivärahaa. Esimerkiksi 2000 euron kuukausipalkan perusteella ansiopäivärahaa maksetaan noin 1250 euroa kuukaudessa.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, sinulle maksetaan työttömyyden aikana peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä on 702 euroa kuukaudessa.

Työttömyyttä edeltänyt palkka

Työttömyyskassan jäsenilleen maksama ansiopäiväraha vuonna 2014

Kelan maksama peruspäiväraha tai työmarkkinatuki vuonna 2014

1 000 € / kk

818 € / kk

702 € / kk

2 000 € / kk

1 249 € / kk

702 € / kk

3 000 € / kk

1 680 € / kk

702 € / kk

  

Työttömyyskassaan
kannattaa liittyä jo opiskeluaikana

Voit kartuttaa kassan työssäoloehdon opiskellessasi esimerkiksi kesätyön tai palkallisen harjoittelun avulla. Tällöin sinulla on mahdollisuus ansiopäivärahaan valmistuttuasi.

Jäsenyysaikana
hankittua työhistoriaa tarvitaan yhteensä kuusi kuukautta

Ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa eli noin kuusi kuukautta. Työssäoloehto kertyy, kun työskentelet vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden ajalta. Päätoiminen opiskelu ja ase- tai siviilipalvelusaika kuitenkin pidentävät tätä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella. Näin työssäoloehto voi täyttyä jopa yli yhdeksän vuoden ajalta kertyneiden työjaksojen perusteella.

Ansiopäivärahaa
maksetaan työttömyyden ajalta

Ansiopäivärahaa maksetaan ajalta, jolloin olet kokonaan tai osittain työtön. Saadaksesi etuutta sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Ansiopäivärahan maksamisen edellyttää, että olet työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana. Alaikäraja ansiopäivärahan maksamiselle on 17 vuotta.

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisten opintojen ajalta. Rajoitus koskee myös opintojen lomajaksoja. Kassan työssäoloehto kannattaa kuitenkin kartuttaa jo opintojen aikana, jolloin sinulla on mahdollisuus ansiopäivärahaan valmistuttuasi.

LIITY KASSAAN OLLESSASSI TYÖSSÄ

Kassan jäsenyys voi alkaa vain silloin, kun olet työssä. Voit siis liittyä kassaan esimerkiksi kesätyön, osa-aikatyön, palkallisen korkeakouluharjoittelun tai yritystoiminnan aikana.

Kassaan liitytään jäsenhakemuksella. Hakemuksia ja ohjeita jäseneksi liittymisestä saat työttömyyskassoista. Jos liityt samalla ammattiliittoon, voit kysyä lisätietoa myös omasta liitostasi.

Jos olet opiskelijajäsenenä ammattiliitossa, tarkista liitostasi kuulutko samalla myös työttömyyskassaan. Ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy vain kassan jäsenyysaikana.