Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Syysterveiset työttömyyskassasta 

Kesäkuukaudet ovat jälleen olleet Opettajien Työttömyyskassassa erittäin kiireistä aikaa. Kesä-, heinä- ja elokuussa käsittelimme yhteensä 19.637 päivärahahakemusta ja maksoimme ansiopäivärahaa 7.757 jäsenellemme. Syyskuussa maksamme vielä elokuun ansiopäivärahoja hakijoille, koska päivärahaa haetaan aina jälkikäteen, jo kuluneelta ajalta. Vertailun vuoksi vuonna 2013 maksoimme päivärahaa kesä-elokuussa yhteensä 6.952jäsenelle.

Työttömyysturvalaissa säädetty ansiopäivärahan hakurytmi vaikuttaa selkeästi hakemusten saapumisajankohtiin. Aiempien kesien tapaan hakemuksia saapui eniten kaksi viikkoa kevätjuhlan jälkeen eli kesäkuun puolessa välissä, juuri juhannuksen alla (1.573) sekä heinäkuun ensimmäisellä viikolla (2.865). Näillä ruuhkaviikoilla saapuneiden hakemusten määrä oli merkittävästi suurempi kuin ympäröivien viikkojen hakemusmäärät.

Työttömyyskassan on kohdeltava jäseniään yhdenvertaisesti ja tämän vuoksi hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Työttömyyskassoja sitovan käsittelyaikatakuun mukaan hakemusten käsittely tulee aloittaa 30 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta työttömyyskassaan. Suuresta hakemusmäärästä huolimatta käsittelyaikamme pysyi selkeästi alle käsittelyaikatakuun määräajan tänäkin kesänä.

Hakijamäärän moninkertaistumisen vuoksi panostamme kesällä hakemuskäsittelyyn. Tämän vuoksi jouduimme rajoittamaan puhelinpalveluamme myös kuluneena kesänä. Puhelinpalvelumme vastasi jäsenten yhteydenottoihin maanantaista torstaihin klo 9-12. Puhelinpalvelumme on kesäaikana kasvaneesta hakemusmäärästä ja rajoitetusta palveluajasta johtuen ollut ajoittain erittäin ruuhkaista, mutta tilannetta on helpottanut yhteydenottojen lisääntynyt määrä sähköisen palvelukanavamme, Openetin kautta. Ensi kesää silmällä pitäen kehitämme edelleen sähköistä palveluamme Openetin ja uudistuvien kotisivujemme sisällön osalta. Jatkossakin kotisivuillamme ovat mm. ohjeet päivärahan hakemisesta ja tarvittavista liitteistä.

Työttömyyskassan toiminta kesällä turvataan, paitsi toimintojen priorisoinnilla, myös palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä käsittelytyöhön. Tänä kesänä määräaikaisia työntekijöitä oli 11, ja heistä yli puolet oli vähintään toista kesää työssä Opettajien Työttömyyskassassa. Työpisteemme olivat käytössä koko kesän ajan.

Syksyn alkaessa määräaikaisen työn päättymisen perusteella päivärahaa hakevien jäsentemme määrä laskee ja soviteltua päivärahaa hakevien (osa-aikatyötä tai sijaisuuksia tekevien) jäsentemme määrä nousee. Tietoa sovitellusta päivärahasta ja sen hakemisesta löytyy kassan verkkosivuilta osoitteesta www.opetk.fi. Openetti-palvelumme soveltuu hyvin myös sovitellun päivärahan hakemiseen.

Verkkosivuillamme on tietoa myös siitä, millaisia lakimuutoksia työttömyysturvajärjestelmään on esitetty. Päivitämme näitä tietoja aina, kun itse saamme tietoa valmisteltavista asioista.

Koko toimistomme puolesta toivotan jäsenillemme hyvää alkavaa syksyä.

Marjaana Maisonlahti

Kassanjohtaja