Siirry sisältöön
Haku
Kirjaudu Openettiin
Haku

Vuorottelukorvaushakemusten käsittelytilanteesta

Käsittelemme vuorottelukorvaushakemukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta huomioitavaa kuitenkin on, että päätös vuorottelukorvauksesta annetaan ensimmäisen maksun yhteydessä ja vuorottelukorvausta maksetaan kuluneelta ajalta jälkikäteen. Ensimmäinen maksu voi olla yhdeltä päivältä tai usealta viikolta riippuen siitä hakemusten käsittelytilanteesta.

Jos lausuntoa vuorotteluvapaasta ei ole vielä tullut voi asia olla kuitenkin kunnossa, koska myös TE-toimistoissa on ruuhkaa lausuntojen antamisessa. Vuorotteluvapaalausunto, kuten muutkin lausunnot, näkyvät kassan verkkopalvelussa OPEnetissä ajantasaisesti eli heti kun ne ovat saapuneet kassalle.

TE-toimisto lähettää lausunnon vuorottelukorvausoikeudesta työttömyyskassalle vasta kun se on saanut oman kappaleensa vuorottelusopimuksesta, palkkatodistuksen vuorotteluvapaalle jäävän palkattomista päivistä 13 kuukauden ajalta ennen vuorotteluvapaan alkamista ja sijaisen työsopimuksen. Mikäli lausunnon antaminen myöhästyy muusta kuin TE-toimistosta johtuvasta syystä, saattaa siitä seurata etuuden hakijalle taloudellisia menetyksiä.

Jos vuorotteluvapaalla olevalla tai hänen perheenjäsenellään on yritystoimintaa, tulee se selvittää myös TE-toimistoon, koska kassa tarvitsee lausunnon yritystoiminnasta. Näissä tapauksissa kassalle tulee toimittaa myös viimeksi vahvistettu verotuspäätös vuodelta 2013 ja sen erittelyosa.

Mikko Häyrinen
toimistopäällikkö