Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Rörlighetsbidragets belopp


Rörlighetsunderstödets belopp är 34,50 euro per dag (år 2022), och är skattepliktig inkomst. Se beskattning av förmånen.

På rörlighetsunderstödet kan betalas barntillägg. Barntillägg betalas för barn under 18 år som försörjs. Barntillägget för ett barn är 5,41 euro, för två barn 7,95 euro och för tre eller fler barn 10,25 euro per dag (år 2022).

Barntillägget räknas enligt hur många barn du har då perioden för resebidrag inleds. Barntilläggets belopp ändras inte under bidragstiden.

Rörlighetsunderstöd betalas med tillägg, om arbetsplatsen är belägen eller utbildningen ordnas längre än 200 km från stället där du bor. Om du flyttat på grund av arbete eller utbildning, betalas bidraget med tillägg, om 200 km överskrids räknat från stället där du bodde före flytten. Tilläggsdelen är 4,91 € per dag.