Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
Arbetslöshetskassan har lagstadgad rätt att erhålla information av nedan nämnda instanser för att avgöra en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning eller för verkställighet av andra i lagen stadgade uppgifter. Rätten till information gäller även ärenden som ska hemlighållas. 

Skyldiga att lämna information är: 

  1. statliga och kommunala myndigheter samt övriga offentligrättsliga samfund;
  2. Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsinrättningar samt pensionsstiftelser;
  3. arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan som låter utföra ett uppdrag, arbetslöshetskassa, arbetsplatskassa samt utbildningsproducent och annan läroanstalt som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice;
  4. annan arrangör av sysselsättningsfrämjande service; 
  5. arbetskraftsmyndigheten; 
  6. straffanstalt, när det gäller tidpunkten för början och slutet av ett straff;
  7. skatteförvaltningen.

Uppgifterna överförs elektroniskt mellan systemen (bl.a. FPA och arbetsförvaltningen) och uppgifter begärs vid behov situationsbaserat, till exempel av en enskild arbetsgivare eller pensionsanstalt.