Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Jag har uteslutits ur facket

Meddela oss med blanketten nedan om du har varit medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via en fackförening och du har uteslutits ur fackföreningen på grund av obetalda medlemsavgifter. Läs instruktionerna på denna sida noggrant och bekanta dig också med sidan Uteslutning ur kassan(du flyttar till en annan tjänst).

Viktig information

Fackföreningen kan inte utesluta någon ur arbetslöshetskassan. Om du har varit medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via en fackförening och du har blivit utesluten ur fackföreningen på grund av obetalda medlemsavgifter, har du ändå möjlighet att förbli medlem i arbetslöshetskassan. För att behålla medlemskapet i arbetslöshetskassan måste du betala de obetalda medlemsavgifterna.

Om du vill att ditt medlemskap i fackföreningen återställs, kontakta din tidigare fackförening så snart som möjligt. Informera också kassan med denna blankett.

Meddela också på denna blankett om du vill fortsätta som individmedlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. En individmedlem i arbetslöshetskassan tillhör arbetslöshetskassan direkt, utan medlemskap i en fackförening. Utifrån individmedlemskap tillhandahåller arbetslöshetskassan rådgivning och tjänster enbart i anslutning till utkomstskydd och alterneringsersättning och betalar ut dessa till de medlemmar som är berättigade till dem. En individmedlem har inte rätt till de förmåner som fackföreningen erbjuder, såsom till exempel en förtroendemans tjänster, föreningens tidning, försäkringar eller intressebevakning.

Om du inte har betalat medlemsavgifter i över sex månader, utesluts du ur kassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Före beslutet om uteslutning hörs du i ärendet och du ges möjlighet att betala de obetalda medlemsavgifterna.

Vilka är konsekvenserna av uteslutning ur arbetslöshetskassan?

  • Medlemskapet i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap upphör. Om uteslutningen sker på grund av obetalda medlemsavgifter, upphör medlemskapet retroaktivt (uteslutning från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda).
  • Förmåner som kassan utbetalat återkrävs från och med uteslutningsdagen.
  • Du förlorar rätten till inkomstrelaterad dagpenning samt intjänade medlemskaps- och arbetsperioder.
  • Vid övergång till en annan kassa följer medlemskaps- och arbetsperioderna inte med till den nya kassan om du har blivit utesluten ur den föregående kassan.

Med andra ord kan uteslutning ur arbetslöshetskassan alltså leda till återkrav av tidigare utbetalda förmåner (såsom inkomstrelaterad dagpenning) och förlust av rätt till dagpenning, även om du redan är medlem i en annan arbetslöshetskassa.

Om du ansluter dig till arbetslöshetskassan igen efter uteslutningen, kan kassan inte betala ut dagpenning innan medlemskaps- och arbetsvillkoret uppfyllts igen.

Meddelande om uteslutning ur facket

*” anger obligatoriska fält

Land*

Vi rekommenderar att du anger din personliga adress, inte arbetsmail.

Jag var medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap via fackföreningen som jag anger nedan*

DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
Medlemskap i arbetslöshetskassan

Om du kan komma överens om att återställa ditt medlemskap i fackföreningen, ska de obetalda medlemsavgifterna betalas till fackföreningen. Då fortsätter ditt medlemskap i arbetslöshetskassan via fackföreningen.

Om du endast vill fortsätta som medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, ska du betala de obetalda medlemsavgifterna till arbetslöshetskassan. Du får betalningsinstruktioner från arbetslöshetskassan.

Om du inte betalar de obetalda medlemsavgifterna, kommer du att uteslutas ur arbetslöshetskassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda.

Ändringar i din situation (ange datum för ändringen och eventuella förtydliganden under Ytterligare information)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.