Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Inkomst- och skatteuppgifter


Löneuppgifter

I denna punkt kan du granska löneuppgiftsanmälningar som kommit från Inkomstregistret
till kassan. Observera att inkomstuppgifterna aktiveras först när du skickar
ansökan. Klicka på betalningsdagen för att se mer ingående uppgifter i
löneanmälan. Arbetsgivarna har anmält uppgifter om utbetalda löner till
inkomstregistret sedan början av år 2019.

Frånvarouppgifter

Arbetsgivaren anmäler också frånvaron utan lön till inkomstregistret.
Att anmäla frånvarouppgifter till inkomstregistret är dock frivilligt. Ange
alltid i din ansökan om du haft frånvaron utan lön.

Skatteuppgifter

Under Skatteuppgifter ser du arbetslöshetskassans uppgifter om din
förskottsinnehållning. Observera att förskottsinnehållningsprocenten som
beräknats för lönen höjs vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning och
alterneringsersättning så att förskottsinnehållningen är minst 25 %. Om du vill
kan du skaffa ett ändringsskattekort som har beräknats för förmånen.
Förskottsinnehållningsprocenten som beräknats för förmånen höjs inte.