Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Dagpenningsräknare


Med
hjälp av dagpenningsräknaren får du en uppskattning om din kommande dagpenning.
Den exakta summan och beslutet om dagpenningen kan arbetslöshetskassan ge först
när din ansökan behandlats. 

Grundinformation

Fyll
i din genomsnittliga bruttolön i fältet Månadslön. Vid bestämning av den
inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen för minst 26 veckor (6 mån). 
Ytterligare information: Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen

Höjningar

Välj
en förhöjd förtjänstdel om du på basis av din arbetshistoria eller deltagande i
tjänster som främjar sysselsättningen uppfyller kraven för den förhöjda
delen. Villkor för förhöjd dagpenning: Förhöjd dagpenning, Sysselsättningsfrämjande tjänster

Barn

Uppge
antalet barn under 18 år som du är förmyndare för. 

Avdrag

Inkomster
för deltidsarbete. Fyll i dina bruttoarbetsinkomster under ansökningsperioden
för inkomstrelaterad dagpenning i detta fält om du arbetar deltid, om din
dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering, om du har ett
heltidsarbete på mindre än två veckor eller om du idkar företagsverksamhet som
bisyssla. 

Ytterligare
information: Jämkad dagpenning

Sociala
förmåner. Fyll i storleken på den förmån du erhåller under ansökningsperioden i
detta fält, om det är fråga om en social förmån som ska dras
av. Information om förmåner som minskar den inkomstrelaterade
dagpenningen: Minskad dagpenning

pvrlaskuri