Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Beslut


Under
Utbetalda förmåner ser du
betalningshistoriken för de förmåner som vi har betalat ut. I Rättelser
kan du se om det i efterhand skett rättelser vid handläggningen av din
dagpenning, t. ex. återkrav eller tilläggsavgifter. 

Under
Beslut
uppdateras de beslut vi fattat. Om beslutet inte öppnas inom 7 (sju) dagar
kommer vi också att skicka ett beslut till dig per post.

Under
Antal betalda dagar kan du följa med
den inkomstrelaterade dagpenningens ackumulering i räknaren för
maximibetalningstiden.

Under
Utlåtanden ser du
arbetskraftspolitiska utlåtanden från arbets- och näringsbyrån.

Aktivitetsspårning visar startdatum
för den aktuella aktivitetsspårningsperioden, om din aktivitet redan har
slutförts under uppföljningsperioden, och hur många dagar som har förflutit av
uppföljningsperioden. Du kommer också att se uteslutningsperioderna om din
aktivitet av någon anledning inte spåras (t.ex. om du får förmån på grund av
arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning). Du kan också se tidigare perioder
av aktivitetsspårning. 

paatokset SV