Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Beskattning av förmåner


Inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsbidrag är skattepliktiga inkomster. Uppgifter på våra medlemmars förskottsinnehållning på lön
levereras av Skatteförvaltningen till vår kassa från 1.2. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan. Kontrollera i Egna uppgifter att vi fått dina skatteuppgifter om du har gått med i kassan i mitten av året.

Vi använder förskottsinnehållningsprocenten för din lön vid utbetalningen av förmånen. Procentsatsen är dock minst 25 %, även om din skattesats är lägre.

Om du ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner, innehålls skatten enligt procentsatserna på skattekortet. Ändringsskattekortet för förmåner kan du beställa på Skatteförvaltningens onlinetjänst MinSkatt. I tjänsten väljer du ”Lärarnas
Arbetslöshetskassa” som förmånsbetalare, varvid uppgifterna skickas automatiskt till kassan, i allmänhet tidigast nästa arbetsdag.

Ytterligare
information om beskattningen finns på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi.


Varför
är skatteuppgifterna i Openetti inte desamma som på mitt löneskattekort?


Numera, om personen inte har ett giltigt skattekort för förmånen,
meddelar skattemyndigheten löneskatteuppgifterna direkt enligt en
förskottsinnehållning på 25 procent. Tidigare lämnades uppgifterna in med
siffror motsvarande skattekortet, men beskattningen har ändå alltid verkställts
enligt 25 procent med löneskattekortet.

Årsgränsen har meddelats till kassan så att skatteförvaltningen har
skickat en uppskattning av inkomstgränsen för din inkomstrelaterade dagpenning
till arbetslöshetskassan. Uppskattningen baseras på en uppskattning av hur
mycket lön som visas på ditt skattekort, varav inkomstrelaterad dagpenning
oftast är cirka 60 procent.

Denna nya praxis vid överföring av skatteuppgifter är
skatteförvaltningens policy. Om den och andra skatterelaterade frågor hittar du
vid behov mer information på www.vero.fi.