Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Beskattning av förmånen


Arbetslöshetskassan får uppgifterna om löneskatteprocenten för sina
medlemmar direkt från skattemyndigheten årligen i början av februari. Om
inga uppgifter om beskattningen har kommit till arbetslöshetskassan när
din alterneringsledighet börjar, ber kassan dig lämna in ditt
skattekort.

Alterneringsersättningen är beskattningsbar inkomst. Förskottsinnehållningen på alterneringsersättningen är minst 25 procent, när vi använder förskottsinnehållningsprocenten för din lön vid utbetalningen av förmånen.

För alterneringsledigheten kan du ansöka om ett ändringsskattekort för förmån, när förskottsinnehållningen verkställs enligt ändringsskattekortet utan förhöjning. Ändringsskattekortet ska skickas i original till arbetslöshetskassan och gäller från och med ankomstdatumet.