Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökan om rörlighetsbidrag


Rörlighetsunderstöd ansöks skriftligen hos arbetslöshetskassan. Understöd ska sökas inom 3 månader från att ett arbetsförhållande eller utbildning som anknyter till arbetsförhållande inletts. Rörlighetsbidrag söks med en ansökan, ingen fortsättningsansökan behövs.

Vi rekommenderar att du skickar din ansökning om rörlighetsbidrag via vår Openetti-tjänst. En blankett som du kan skriva ut finns på vår webbplats under Blanketter.

Om du inte fått inkomstrelaterad dagpenning innan ditt arbetsförhållande eller utbildning i anslutning till arbetet inleds, sänd arbetslöshetskassan utöver en ansökan om rörlighetsunderstöd även en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Se Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal eller en annan motsvarande utredning om ditt arbetsförhållandes centrala villkor. Om du söker understöd utifrån utbildning som anknyter till arbetsförhållande, sänd en utredning om utbildningen som bilaga till ansökan.