Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Alterneringsledighetens varaktighet


Alterneringsledighetens varaktighet är minst 100 kalenderdagar utan avbrott och totalt högst 180 kalenderdagar utan avbrott. Alterneringsledigheten kan inte hållas i flera perioder.

Om du vill förlänga alterneringsledigheten ska ett skriftligt avtal om detta ingås och avtalet ska lämnas till arbets- och näringsbyrån två månader innan den ursprungliga alterneringsledigheten slutar. Skicka dessutom en kopia av avtalet om förlängning till arbetslöshetskassan.