Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Upphovsrättsliga royalties kommer inte att jämkas från och med 1.1.2023

I och med den nya förordningen kommer upphovsrättsliga royalties inte längre att jämkas från och med 1.1.2023.

Ersättning baserad på immateriella rättigheter är inte längre jämkad om ersättningen betalas på grundval av upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter. Ersättning som grundar sig på andra immateriella rättigheter kommer även i fortsättningen att jämkas.

Lagändringen av förordningen trädde i kraft 1.1.2023, varefter upphovsrättsliga royalties inte längre jämkas.