Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Beskattning av förmåner i slutet av 2022 och början av 2023

I slutet av året kan vissa av våra medlemmar vara i en situation där årsinkomstgränsen på skattekortet överskrids. I detta fall används tilläggsprocenten på skattekortet för utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, alterneringspenning eller rörlighetsunderstöd.

Lärarnas arbetslöshetskassa har tagit i bruk en funktion, där vårt system beräknar den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen för våra medlemmar för resten av året. Om det på basis av denna bedömning visar sig att inkomstgränsen för skattekortet är på väg att överskridas, skickas automatiskt ett brev till medlemmen från kassan. I brevet instrueras medlemmen att kontrollera sin egen skattesats för resten av året och, om så önskas, lämna in ett nytt ändringsskattekort för förmån till kassan.

Även om roboten kontrollerar skatteinformationen, kom ihåg att själv övervaka periodiseringen av inkomstgränsen. Du kan enkelt kontrollera skattekortet och periodiseringsinformationen i kassan på Openetti under Inkomster och skatter > Skatteuppgifter.

 Beskattning av förmåner år 2023

När vi betalar ut förmåner i januari 2023, använder vi samma procentsatser som i december 2022. Den årliga ackumuleringen kommer ändå att nollas, dvs. vi använder då grundprocenten.

Skattemyndigheten överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter för löneinkomster för 2023 direkt till oss och dessa procentsatser träder i kraft 1.2.2023. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan. Baserat på löneskattekortet erhålls skatt minst 25%, även om skatteprocenten är under den på skattekortet.

Om du vill kan du lämna in ett separat ändringsskattekort för förmån till kassan, i vilket fall skatten kommer att ehållas i enlighet därmed.

Snabbast får du ditt nya skattekort om du beställer det genom Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt på adressen www.skatt.fi. Vid beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev. Bekanta dig med MinSkatt och dess anvisningar. Ytterligare information om beskattningen av de förmåner som vi betalar ut får du på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.

OBS! Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen är behandlingen av skattekort för närvarande delvis överbelastad. Vid behov kan du kontakta Skatteförvaltningens kundtjänst för mer information.