Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Uppföljning av ansökningar


I det här
avsnittet ser du handläggningen av din ansökan, som kan ha statusarna inkommit,
väntar på kompletterande redogörelse, färdig, arkiverad.

Dessutom kan
du som bild se de ansökningar och bilagor som du skickat via Openetti (från
26.4.2018). Ansökningar i pappersform visas inte i den här tjänsten.
Ansökningarna visas på tjänsten i 12 månader från deras ankomst (från 26.4.2018
och framåt). 

Om du när du
loggar in i tjänsten ser att din ansökan väntar på kompletterande redogörelse,
men själva begäran om redogörelse inte syns i tjänsten, har du loggat in i
Openetti mellan den tid som det tar att bilda en begäran om kompletterande
redogörelse och sända brevet. 

En begäran
om en kompletterande redogörelse sänds antingen per brev som postas eller
elektroniskt. Postade brev går också att läsa elektroniskt i Openetti efter att
de skickats. Om du har valt e-postpåminnelser på fliken Kommunikation under
Egna uppgifter får du ett meddelande till din e-postadress att du har ett brev
på tjänsten, efter att det postats. I allmänhet sänds ett brev som innehåller
en begäran om kompletterande redogörelse den arbetsdag som följer efter att
begäran om kompletterande redogörelse har gjorts. 

Om du väljer
elektroniska brev på fliken Kommunikation under Egna uppgifter får du
arbetslöshetskassans brev endast till Openetti.

Besluten om
inkomstrelaterad dagpenning kommer till Openetti. Om beslutet inte har lästs
inom 7 dagar, kommer beslutet att skickas hem till dig. Beslut om
alterneringsledighet och återkrav samt brev skickas alltid hem till dig per
post.

Om din
ansökan väntar på kompletterande redogörelse, men själva begäran om
kompletterande redogörelse inte visas på tjänsten ens nästa dag, kan det bero
på två saker:

1. Du
skickade din ansökan utan bilagor och uppgav i ansökan att du sänder bilagorna
senare separat. 

Om du har
angett i din elektroniska ansökan att du skickar in din ansökans bilagor
senare, antingen via post eller separat via Bilagor till ansökan-funktionen i
Openetti, väntar din ansökan fortfarande på dessa bilagor. Begäran om
kompletterande redogörelse har därför inte gjorts. Skicka de bilagor till
kassan, som du i din ansökan har uppgett att du kommer att skicka.

2.
Handläggningen av din ansökan väntar på ytterligare uppgifter, som inte begärs
av dig. 

Din ansökan
väntar på en sådan kompletterande redogörelse som vi har bett om direkt av en
annan myndighet eller av din arbetsgivare. Det kan till exempel vara fråga om
uppgifter från din föregående arbetslöshetskassa (i din ansökan har du uppgett
medlemskap i en tidigare arbetslöshetskassa). Det kan också vara fråga om att
vi av din arbetsgivare kontrollerar någon uppgift i handlingarna gällande ditt
lönearbete som medföljer som bilaga till ansökan.