Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Stipendium


Stipendium kan beviljas
av diverse instanser, oftast för konstnärligt eller vetenskapligt arbete.
Stipendiets inverkan på rätten till inkomstrelaterad dagpenning undersöks från
fall till fall, vid arbets- och näringsbyrån. Om beviljat stipendium bör den
arbetslösa arbetssökande omedelbart meddela TE-byrån samt kassan. Ifall
stipendiet enligt TE-byråns arbetskraftspolitiska utvärdering inte är ett
hinder för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning, är stipendiets inverkan
på den betalda inkomstrelaterade dagpenningens mängd, beroende av stipendiets
beskattningsbarhet.


En stipendieperiod kan
vara en så kallad godtagbar orsak att vara frånvarande från arbetsmarknaden, då
du inte skulle ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning under
stipendieperioden. Stipendieperioden skulle ändå för sin del förlänga
arbetsvillkorets granskningsperiod. Stipendieperioden kan även vara eget
arbete, då man med vissa förutsättningar kan få inkomstrelaterad dagpenning för
denna period.

Stipendiets inverkan på
den inkomstrelaterade dagpenningen undersöks från fall till fall. För beviljat
stipendium bör det alltid meddelas till TE-byrån samt kassan, eftersom du under
stipendieperioden eventuellt sysselsätts på heltid i eget arbete. TE-byrån
undersöker den ansökandes arbetskraftspolitiska förutsättningar och skickar ett
utlåtande om det till kassan. Ifall stipendieperioden börjar under
arbetslöshet, undersöker TE-byrån ändå inte stipendiearbetets
sysselsättningsgrad under de fyra första månaderna. Trots detta bör
stipendiearbetet nämnas i utlåtandet som TE-byrån skickar till kassan. Kassan
bör innan ansökan behandlas, i utlåtandet kunna se, att TE-byrån har
informerats om stipendiet.

Ifall arbetet under
stipendiet anses vara ett hinder för att ansöka om heltidsarbete, har man inte
rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningen är därmed
prestationsbaserad, eftersom personen bör vara till arbetsmarknadens förfogande
och redo att ta emot heltidsjobb. Ifall TE-byrån anser att stipendiearbetet är
en bisyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas oberoende av stipendiet,
ifall den inkomstrelaterade dagpenningens andra förutsättningar uppfylls. Mer
noggrann information gällande denna bedömning får du från TE-byrån.

Stipendiets inverkan på
den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beror på, om stipendiet är
beskattningsbart eller skattefritt. Ett beskattningsbart stipendium är så
kallad jämkningsbar inkomst, då stipendiet delvis minskar beloppet på den
inkomstrelaterade dagpenningen, och ett skattefritt stipendium påverkar däremot
inte alls beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen. Skicka en kopia på
beslutet om stipendiet till kassan
, ifall du tar emot stipendiet. Meddela även skilt stipendieperioderna. Arbete
under stipendium är eget arbete, som inte ackumulerar ditt arbetsvillkor i en
löntagarkassa, därmed behövs inte arbetstimmarna rapporteras i ansökan. Meddela
även kassan ifall du under samma år blir beviljad mer stipendium
, fastän du
inte då längre skulle få inkomstrelaterad dagpenning.